Na mateřských školách se blíží zápisy. V těchto dnech vypukly Dny otevřených dveří.

V jednotlivých zařízeních nabízejí to nejlepší, co mohou a dovedou. Rodiče mají určitě z čeho vybírat.

Pracují jako tým

„Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Jablonci umí pracovat jako tým. A to je velká výhoda. Shodli se na jednom termínu zápisu i jednotných kriteriích přijímacího řízení jak pro mateřské tak pro základní školy," uvedla Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu na jabloneckém magistrátu.

Už od února dostávali rodiče informace k přijímacím řízením a věděli, jaké jsou kapacity jednotlivých škol a jaká specifika a bonusy ta která škola nabízí.

Zápis má pravidla

Jablonecké školky fungovaly donedávna jako jediný právní subjekt, ve kterém působily jako odloučená pracoviště řízená jednotlivými vedoucími. „Postupně se ale vedoucí školek generačně obměňovaly a vyslovily přání působit každá školka samostatně. Magistrát na návrh přistoupil. Dnes tedy funguje 18 mateřských škol, každá s vlastním vzdělávacím programem," vysvětlila Květová.

Ale i přesto platí, že všechny mají jednotné podmínky a datum zápisu. Jejich ředitelky se shodly také na tom, že přednostně budou umísťovat předškoláky a děti tříleté, tak, jak to zákon a vyhláška nařizují. A to se v Jablonci daří, tříleté děti, které do 31. srpna dovrší tří let, jsou vždy všechny přijaté. Teprve po jejich umístění jsou na volná místa přijímané děti pod hranicí tří let a to postupně podle data narození. Každoročně je tak do školek zapsáno ještě 80 až 100 mladších dětí.

Míst je dostatek

„Ředitelky jsou vstřícné i k tomu brát děti také na výjimku. Pouze ale tam, kde tomu odpovídají hygienické podmínky," připomenula Zdeňka Květová.

Míst je v jabloneckých školkách dostatek. Zaměstnanci oddělení školství dlouhodobě sledují nárůst dětí v Jablonci. Na potřebu zvýšení kapacity upozorňují včas a hledají řešení jak nová místa získat. A funguje to.

V nemocnici i školách

„Nákladem dvaceti milionů byla postavená školka v areálu nemocnice. Je to naše nejmodernější a hlavně jediná zcela bezbariérová školka. Další kapacity mateřských škol ale město zřídilo poměrně levně a to úpravou tříd v základních školách.

Školky ve školách

Tento nápad vznikl v mateřské a základní škole Kokonín. A protože se setkal s velkým ohlasem u rodičů a hlavně u budoucích prvňáčků, kteří v těchto třídách absolvují poslední rok docházky do školky, vznikly takové třídy ještě v dalších třech základkách.

„Pro potřeby mateřských škol byla rovněž zrekonstruovaná prázdná budova bývalé základní školy v Jabloneckých Pasekách, u nádraží," upřesnila Květová.

Posledních dvacet čtyři nových míst vzniklo z podnětu Jany Brethové organizačními změnami v Mateřské škole speciální.

Dny otevřených dveří mnohé o předškolních zařízeních rodičům napoví. Mimo jiné se také mohou dozvědět, kolik která školka bude pravděpodobně přijímat nových dětí.