Projekt je koordinován s investicí města Chomutov, které plánuje i obnovu silniční komunikace. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 22 projektů v celkovém objemu 150,8 mil. korun bez DPH.

Školní ulice v Chomutově bude mít nové sítě.Školní ulice v Chomutově bude mít nové sítě.Zdroj: archiv SVS