„Všichni zastupitelé pochopili, že je třeba chovat se zodpovědně,“ konstatoval místostarosta Miloš Vele. Jablonečtí zastupitelé ve čtvrtek schválili většinou hlasů rozpočet města na rok 2012 v celkovém objemu 883 133 000 korun.

Letošní rozpočet oproti minulým letům nedosahuje ani jedné miliardy korun. Důvodem je i snížení o 155 milionů, které město dříve dostávalo na výplatu sociálních dávek. V souvislosti se sociální reformou přešla tato povinnost na úřady práce.

Místostarosta Vele konstatoval, že jej trápí zadluženost, která je v Jablonci 401 milionů korun. „V porovnání s ostatními městy na tom ale Jablonec není tak špatně,“ uvedl. Potvrdil, že si rozhodně žádný další úvěr brát město nechce. Jen za loňský rok se radnici podařilo 54 milionů splatit.

Pro rok 2012 je rozpočet sestaven jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu ve výši 62.162.000 je kryt přebytky hospodaření minulých let a prostředky ze správy aktiv.

Už loni v Jablonci v rozpočtu škrtali u běžných výdajů. „V tomto trendu pokračujeme i v novém rozpočtu a bude nutné jej držet i nadále. Jedině maximálním šetřením zejména provozních výdajů můžeme dosáhnout nastaveného finančního výhledu,“ konstatoval Vele.

Daňové příjmy oproti loňskému roku poklesly o 20 milionů korun, naopak ceny energií o 7 milionů stouply. „To zejména zásluhou připojení na Centrální zásobování teplem,“ poznamenal místostarosta. O 8,5 milionu korun také poklesly příjmy z hazardu.

Na investiční akce počítají v Jablonci s částkou 128 milionů korun. Z toho 29 milionů je připraveno na zateplení ZŠ Liberecká.