Pět obcí z Jablonecka se utká v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012 v Programu obnovy venkova se čtyřmi obcemi z Liberecka, čtyřmi ze Semilska a dvěma z Českolipska.Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a Ministerstvem zemědělství vyhlásilo již 18. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

„V loňském roce se soutěže v našem kraji zúčastnilo devatenáct obcí a titul Vesnice roku Libereckého kraje a Zlatou stuhu získala obec Křižany," uvedl Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Již vzhledem k počtu přihlášených tu je šance, že obce z Jablonecka dosáhnou na ocenění. Ostatně, jsou mezi nimi takové, které získaly stuhy již v předchozích ročnících. Třeba Nová Ves získala zelenou stuhu za péči o krajinu a životní prostředí v soutěži Vesnice roku 2010 Libereckého kraje a o rok později modrou stuhu za společenský život také v krajském kole.

Poněkolikáté se soutěže účastní obec Koberovy. Ta dokonce i krajské kolo soutěže vyhrála. A to rovnou dvakrát, v letech 1996 a 2003.

„Naposledy jsme se účastnili v ročníku 2009. Chceme dalším ukázat, jak se Koberovy za těch několik málo let posunuly k lepšímu," popsal starosta Koberov Jindřich Kvapil.

A Koberovy se mají čím chlubit. Na návsi v mezidobí vyrostlo moderní dětské hřiště s in-line dráhou, komplex budov, v němž sídlí mateřská škola či obecní úřad, se rozrostl o zbrusu novou hasičskou zbrojnici, kterou obec postavila ze svého.

Z obcí Jablonecka vyhrála krajské kolo ještě obec Malá Skála, a to v roce 2005.

To třeba Zlatá Olešnice se do soutěže přihlásila poprvé. Zrovna včera tu hostili hodnotící komisi soutěže Vesnice roku 2012.

„Určitě se jedná o zviditelnění obce, tím pádem třeba i o něco vyšší šance při získávání dotací," myslí si Jiří Černý, starosta Zlaté Olešnice. Obec plánuje soutěže se účastnit i v budoucnu.

Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole soutěže. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

„Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice na národní úrovni budou také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to modrou stuhou za společenský život, bílou stuhou za činnost mládeže, zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí a oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu," vypočítal Příkaský. S těmito oceněními je spojen také příslib dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Liberecký kraj navíc uděluje v rámci krajského kola ocenění za rozvoj venkova a ocenění pro skokana roku, která jsou rovněž spojena s finanční odměnou. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které mají méně než 6 200 obyvatel a zároveň mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce nebo program obnovy vesnice.

Soutěže se účastní celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude uděleno ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajském kole. V rámci celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa.

Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc korun za modrou, bílou nebo oranžovou stuhu a jeden milion korun za zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši dvou milionů korun.

"Krajská komise nyní navštěvuje přihlášené obce. Máme zatím za sebou dva dny a další dva nás ještě čekají. Poslední den je až 18. června, kdy bude komise hodnotit," přiblížil konec krajského kola Jiří Jansa, tajemník soutěže v Libereckém kraji.