Primátor Beitl ve svém úvodním proslovu vyzdvihl dějinný význam protipovodňové ochrany města pro budoucnost. „Nedá se asi očekávat, že v Jablonci budou záplavy jako takové, daleko pravděpodobnější je jsou bleskové dvouhodinové záležitosti, přívalové deště, které dokážou způsobit velké škody. Štola ochrání nejen střed města, ale i Proseč, Vratislavice a v podstatě i Liberec. Ne každé město má tu možnost být takhle poměrně jednoduše ochráněno," řekl primátor a přidal poděkování nejen všem, kteří se na stavbě podíleli, ale také obyvatelům města za jejich trpělivost a pochopení pro omezení způsobená stavbou.

Obyvatele Jablonce nad Nisou chrání nová zvýšená protipovodňová ochrana za 380 miliónů korun. Výstavba systému protipovodňového opatření, jehož podstatou byla úprava historického protipovodňového systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno, byla zahájena v prosinci 2011 a úspěšně dokončena v listopadu letošního roku. Jedná se o systém založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Po letech koncepční a projektové přípravy došlo k podstatnému zvýšení ochrany města Jablonce nad Nisou před škodlivými účinky povodní. Tento jedinečný projekt byl realizován v rámci Programu Ministerstva zemědělství 129 120 Podpora prevence před povodněmi II.