Přestože se návrh nebude realizovat, bylo zadání zajímavé a studenti jej pojali jako výtvarnou hru.

„Celkem vzniklo více než čtyřicet návrhů, na výstavě se však prezentuje pouze zúžený výběr," přiblížil Martin Hlubuček, zástupce ředitelky Střední umělecko průmyslové školy sklářské.

Mezi vystavenými pracemi jsou třeba návrhy Viktora Tupce, Adély Oborníkové, Barbory Fabiánové, Venduly Ptašové a Benjamina Holidaye, které nejvíce zaujaly porotu členů Komise pro vzhled města a architektů.

Výstava je volně přístupná v době otevření kina.