Za svou dobu ve funkci starosty pamatuje Petr Polák dobré i ty horší roky. V každém případě, nyní nastane ve městě na nejvyšším postu změna. Otěže převezme Vladimír Vyhnálek.

Má na co navazovat. Polákovi se podařilo předat město s dostatečnou finanční rezervou, která může zajistit další rozvoj města i zaštítit případné budoucí žádosti o dotace. V našem rozhovoru shrnul své dlouholeté působení ve městě a zhodnotil, jak si vedl.

Co vám bude chybět nejvíce ze statusu starosty města?

Určitě to bude styk s lidmi. Neustále mám nějaká jednání, stále jsou podněty něco řešit, tak jsem neustále ve styku s veřejností. Prozatím vůbec nemám představu, jaký dopad to na mě bude mít. Ale nějaký určitě ano.

Jak budete trávit svůj volný čas, až předáte úřad? Přemýšlel jste o tom?

Hodně jsem o tom přemýšlel a mám i určité vize. Velmi rád cestuji, jak po naší vlasti, tak i do zahraničí. Hlavně na volném čase může být příjemné, že se ráno vzbudíte, je hezký den a můžete vyrazit někam do hor. Tak opravdu nejvíc se těším na cestování. A samozřejmě mám práci s domem a zahradou, které nikdy nekončí, ale to jsou běžné práce.

Jak vzpomínáte na dobu vedení města Tanvald? Je to dvacet čtyři let…

Vesměs to jsou pozitivní vzpomínky, ale tak jako je to v životě, jsou i negativní vzpomínky. Dvacet čtyři let si pamatovat zpětně, to je dost složité. Nicméně začátky byly podstatně jednodušší než posledních deset, dvanáct let, kdy vznikly pověřené úřady a začala se vykonávat státní správa. To už bylo vše o poznání složitější. Ale vzpomínám v dobrém. Velmi si vážím, že se nestal žádný průšvih a žádná velká kauza se v Tanvaldě neodehrála.

Jaké bylo podle vás to nejšťastnější období pro Tanvald, když jste město vedl?

Na první tři volební období, prvních dvanáct let. Doba byla jiná, určitá euforie, velice dobře se pracovalo. Každou akci, kterou pořádalo město Tanvald, přijímala veřejnost velmi pozitivně. A hlavně, každá akce město posunula dál. Takové ty nejhorší roky, nejméně šťastné, to byly asi ty poslední čtyři.

Je něco, co jste nestihl, nestačil dokončit nějaký plán, který skončil jen v teoretické rovině?

V mých myšlenkách je už dlouho plán, ale nyní je to takový ten novější. Jde o rozšíření sjezdového areálu směrem do Tanvaldu. Myslím, že by rozšíření pozvedlo nejen samotný areál, ale hlavně i město z hlediska cestovního ruchu. Bohužel se nepodařilo i přes schválení v loňském roce změny číslo jedna Územního plánu, kde se zvětšení areálu řešilo. Přes Ochranu lesů ČR Libereckého kraje tento návrh zatím neprošel.

V posledních letech byl Tanvald, hlavně v celostátních médiích, zmiňován kvůli romské otázce. Proč se podle vás situace ve městě tak vyhrotila? A je vůbec možné tomu nějakým způsobem zabránit?

Takovým největším negativem bylo zastřelení Roma na začátku roku 2012. Tato zpráva se dostala do celostátních médií. Poté byl dokonce natočený film o městě, který jednoznačně neinformoval objektivně o situaci ve městě. To byl důvod, proč se začalo o městě mluvit celostátně. Já si myslím, že v některých lokalitách v severních Čechách na Mostecku, Duchcovsku a ve Šluknovském výběžku, byly situace daleko vyostřenější a horší. Nám se je tady zatím vždy nějakým způsobem podařilo zvládnout. To, co je velikým negativem, je, že se do Tanvaldu neustále stěhují nové romské rodiny. Důvody jsou dva. Není tady práce a jsou tu volné byty. Vlastníci bytů jim potom tyto byty pronajímají a je to podle mého názoru velký byznys. Věřím tomu, že teď, co parlament přijal zákon týkající se této problematiky, se situace zlepší a počet stěhujících se Romů nějakým způsobem ustane.

Na co jste nejvíce pyšný za dobu, co jste byl starostou?

Jednoznačně na to, že Tanvald za celých čtyřiadvacet roků nebyl zadlužený. Vždycky byl v dobré platební kondici a vždy jsme byli schopni všechno řádně platit. Navíc jsme měli vždycky v rezervě dostatečné množství peněz, abychom mohli žádat o různé dotace, čerpat je a platit spoluúčast. Hodnota těch dotací byla za tu dobu v řádech několika stovek milionů. Použité byly na smysluplné akce a nebyly to rozhodně peníze projedené.

I teď předávám město s volnými finančními prostředky v řádech desítek milionů. Nejvíce si tedy cením toho, že jsme město nezadlužili. Potom také vybudování nového terminálu, hasičské stanice, opravili jsme školy. Je toho za ta léta opravdu hodně.

Co byste poradil svému nástupci Vladimíru Vyhnálkovi?

Aby k tomu starostování přistupoval především selským rozumem.

Budete i nadále sledovat politiku v Tanvaldu?

Určitě ji budu sledovat. Když jsem se rozhodl, že skončím s touto funkcí, tak to bylo radikální rozhodnutí. Nechtěl jsem totiž kandidovat ani do zastupitelstva města. Jednoduše jsem chtěl opravdu skončit s komunální politikou. Nicméně zajímat se o to, co se děje, jednoznačně budu. Samozřejmě jsem také připraven, pokud se na mě kdokoliv obrátí, pomoc i poradit.

Jak si vysvětlujete postup manželů Šťastných z celkem vysokých míst kandidátky místní ODS? Po oznámení, že kandidovat již nebudete, nebyl jasný favorit na váš post?

V podstatě to bylo i v minulých volbách, že ti lidé, kteří jsou známí na veřejnosti, ti hlasy získávají. Jsou to učitelé, doktoři a manželé Šťastní v Tanvaldě určitě dostatečně známí jsou. Zuby jsou přece jenom problematická část lidského těla a hlasy získali oprávněně. To, že na prvních místech nebyl nějak výrazně vyprofilovaný kandidát, bylo dáno i tím, kdo v zastupitelstvu v předchozích letech byl. Kdo měl vůli a řekněme i schopnost případně kandidovat na ty nejvyšší posty.

Jste spokojený s tím, jak volby dopadly?

Když budu úplně upřímný, tak nejsem. V Tanvaldě je to celkem osm uskupení, která se dostala do zastupitelstva. Je to hodně roztříštěné. Nicméně pokud bude vůle tu politiku dělat ve prospěch rozvoje města a jeho občanů, tak si myslím, že by se měla najít společná řeč. Řekněme, že i v tomto rozkouskovaném zastupitelstvu, by se tak dalo fungovat. Tady v Tanvaldu se přeci jenom nějaká extra politika nikdy nedělala.

Jak si myslíte, že se město posune kupředu pod novým zastupitelstvem? Přeci jenom se vyměnilo 11 členů. Máte od nich nějaká očekávání?

Samozřejmě v předvolebních proklamacích se toho naslibovalo mnoho. Některé věci byly i nereálné, ale jsem přesvědčen, že noví lidé, kteří přijdou, budou mít třeba úplně nové nápady a jiné priority než já. I to může posunout město dál. Je skutečně důležité přemýšlet selským rozumem a vždycky mít na zřeteli obecný rozvoj. Nemůžu se totiž soustředit pouze na jednu záležitost. Chce to udržet si široký záběr a myslím se, že potenciál i finance na to Tanvald má.

Jaká je náplň práce končícího starosty, v době po volbách, ještě předtím než svůj post opustí? Liší se to něčím od standardní práce?

Určitě se to liší. Není to zcela jistě tak hektické. Odcházející starosta totiž vede město pouze do doby konání zasedání ustavujícího zastupitelstva. Nicméně starosta jako takový v podstatě ze zákona žádné velké pravomoci nemá. To má rada města, případně zastupitelstvo. Samo zastupitelstvo už nefunguje od doby voleb. Rada sice dokonce i jednala, ale už nedělala žádná zásadní rozhodnutí. To bych nepovažoval za fér.

Některé věci, které budou mít dopad na další fungování Tanvaldu, jsme odložili a nechali na rozhodování novému zastupitelstvu. Podle tohoto příkladu by myslím měl postupovat každý odcházející starosta.

Vzhledem k tomu nemůžu říci, že bych neměl co dělat. Kromě jiného jsem se také musel připravit na předání. Je to totiž likvidace spousty věcí, které člověk naskládá za ty dvě desítky let ve funkci. Není to ovšem tak hektické jako to bylo do doby voleb.