Nová silnice, chodníky, parkovací plochy i veřejné osvětlení. Jabloneckou ulici U Hřiště čekají v následujících měsících změny, po kterých bude k nepoznání. Stavební práce za 4,75 milionu korun začnou už zítra a potrvají do konce října.„Ulice U Hřiště bude od pátku uzavřená, a to v úseku od Želivského po křižovatku s ulicí F. L. Čelakovského. Cesta u Nisy zůstane, ale průběh stavebních prací její průchodnost omezí," informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Město chce úpravami v dané lokalitě zvýšit bezpečnost. „Úpravou získá ulice kromě nového povrchu také vyvýšený práh ze zámkové dlažby a sedm podélných parkovacích stání. Současný chodník vedle fotbalového hřiště bude rozšířený na jeden a půl metru a vzniknou ještě dva další chodníky o šířce dva a čtyři metry, které doplní spojení právě mezi fotbalovým hřištěm a areálem volnočasových aktivit," líčí Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Dalších 18 parkovacích míst včetně jednoho pro invalidy vznikne mezi fotbalovým hřištěm a korytem Bílé Nisy.

Podle Mikuláška stavba neponičí vzrostlou zeleň. Kácet se budou jen náletové dřeviny.

Součástí stavebních prací, které zrealizuje společnost Eurovia, bude i prodloužení vodovodního řadu a nízkotlakého plynu, a s tím i přeložky kanalizace a vysokotlakého plynu.