Chcete ušetřit? Zkuste obchodovat s elektřinou, pomohou vám.Město Železný Brod pro občany připravuje v průběhu měsíce září novou službu. Vedení města si je vědomo, že ceny energií zatěžují nejen městský rozpočet, ale i rozpočet domácností a podnikatelských subjektů. Proto se pokouší najít způsob, kterak ušetřit za dodávku energií a prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. nabídne veřejnosti možnost zapojit se do elektronické aukce na dodávku silové elektřiny a zemního plynu. Díky této společnosti má město vysoutěženou dodávku elektřiny do konce roku 2013.

Starosta André Jakubička dodává k tématu: „V současné době se připravujeme na zadání veřejné zakázky na dodávky silové elektřiny na roky 2014 a 2015. Spolupráce s eCENTRE se nám osvědčila a tudíž bychom chtěli v této spolupráci pokračovat a rovněž zpřístupnit aukci i pro domácnosti a podnikatele."

Společnost eCENTRE navíc přichází s vylepšenou nabídkou. Za prvé je to skutečnost, že aukce bude pro zadavatele provedena zcela bezplatně, neboť odměnu zaplatí vítězný dodavatel.

Za druhé s podporou radnice pro občany zajistí přítomnost konzultanta, který objasní vše potřebné a pomůže s vyplněním smlouvy a předložením dokumentů.

Vedení města doufá, že občané využijí této zajímavé nabídky a do elektronické aukce se zapojí.