Zanedbaný stav smuteční síně na jabloneckém hlavním hřbitově stále nikoho nevzrušuje. Budova přitom viditelně chátrá, žalostnému stavu neprospívá ani hloubení protipovodňové štoly. „Jak se pod zemí nedaleko síně střílí, popraskaly nosné trámy. To snad nemůže vydržet nadcházející zimu," popisuje Ladislav Kopal, majitel Pohřební služby Jablonec n. N., která je tu v nájmu. A to se má stavba ještě přiblížit.Magistrát situaci registruje, ale ani pro letošní rok nechystá žádné zásadní opravy. „Pro příští rok se dá uvažovat o základní údržbě, v současné době ale dochází k poškození objektu v důsledku stavby štoly, takže určovat rozsah údržby a její finanční náročnost je předčasné," sdělila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Ve smuteční síni

Zima nebo naopak vedro, to podle ročního období, vlhko, padající omítka ze stropů, zatékající voda ze střechy, katastrofický stav elektroinstalace. Obsluha síně v dřevěné kukani, kde si topí teplometem, to aby nevzala za své audiotechnika. A v chodbě před kukaní v mraze zamrzají kbelíky s vodou.

„Když máme tři pohřby za sebou, z dřevěného obložení teče voda, vzduch je vydýchaný tak, že nám tu lidé kolabují, několikrát tu byla i záchranka," popisuje Kopal.

Pokud by to nebylo na tomto pietním místě jasně nepatřičné, až úsměvně musí působit maltou zaházené tabulky oken na několika místech budovy.

„Chtělo by to sundat střechu, probourat okna, prosvětlit, udělat novou ventilaci, sociální zařízení pro pozůstalé, zázemí pro pohřební službu, prostě zkrátka vše," ukazuje Kopal.

Město přitom má v šuplíku projekt kompletní přestavby za více než dvacet milionů korun. „V současné době na něj ale nemá v rozpočtu finanční prostředky a od jeho realizace se upustilo," sdělila Hozová. Mezi priority města Jablonec roku 2012 bylo zařazeno vybudování funkčního a moderního oddělení onkologie v jablonecké nemocnici, rekonstrukce mostu v Kamenné ulici nebo zateplení ZŠ Liberecká.

Tisíce a roky

Ladislav Kopal tvrdí, že síní projde ročně na patnáct až dvacet tisíc lidí. Tedy pozůstalých.

Mezi nimi se našel nejeden, který na zoufalý stav budovy poukazoval. A stále poukazuje. „Jsme z toho už doslova zoufalí. Přemýšlím o tom, že vylepím plakáty s textem, kde se od stavu síně distancuji," popisuje Kopal.

Minimálně od roku 1993 upozorňuje vedení města na nevyhovující stav veřejně prospěšné stavby. „A na ostudu, kterou městu dělá."

Stydí se. Zvlášť, když na pohřeb zavítají lidé přespolní, cizinci zvláště. „Ti koukají jako blázni. Jablonecká síň zůstala zamrzlá v době komunismu," tvrdí Kopal a zároveň poukazuje na smuteční síně v okolí. Třeba v Turnově či Liberci. „Ale krásné prostory pro uctění zesnulých mají dalece menší města, ba i vesnice. A Jablonec je statutárním městem," podivuje se Kopal.

„Pohřbíváme přece zdejší obyvatele, přes tuto síň absolvují svoji poslední cestu. A město už dvacet let opravu jen slibuje a slibuje," tvrdí Kopal. Ostatně, sám chtěl budovu koupit, opravit ji a dále využívat k smutečním obřadům. „Ale narazil jsem, vždy se na městě našel někdo, kdo strašil, že ze smuteční síně udělám něco jiného. Což je samozřejmě hloupost, která by se navíc nechala ošetřit smluvně," říká Kopal.

Z celé situace je smutný. Je totiž předsedou Dozorčí rady Sdružení pohřebnictví České republiky, jež je Členem Evropské federace pohřebních služeb (EFFS) a objíždí hodnotit pohřební služby v celé republice. Těm dobrým uděluje znak kvality.

Sama Pohřební služba Kopal splnila náročná kritéria EFFS a stala se v roce 2011 druhou pohřební službou v ČR, která byla do této prestižní asociace přijata.

„A já teď jen trnu, aby se nepřijeli podívat do Jablonce. Co bych jim asi tak ukázal," ptá se Kopal, když obcházíme objekt smuteční síně. Nahoře zavařuje muž lepenku.

Se správcem městských hřbitovů Ladislavem Kopalem má město Jablonec uzavřenu smlouvu na správu a údržbu hřbitovů.