Důkazy o ještě starším osídlení České Lípy objevili vědci v okolí dnešní Hrnčířské ulice. Podle dosavadních zjištění se právě zde, na levém břehu Ploučnice, rozkládalo od 13. století centrum hrnčířské výroby v regionu. Při současném záchranném průzkumu archeologové objevili nové stopy mnohem staršího osídlení. „Vypadá to, že tu lidé žili, poté prostor zarostl, ale po několika stovkách let se sem obyvatelé opět vrátili," říká při pohledu na jednu z vykopaných jam Vojtěch Novák, archeologický technik Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (VMG).

Nezvratně je dokázána jen existence osady Víska, existující zde od třináctého století. Informace o tom, co se na místě novodobé České Lípy dělo v pradávné minulosti, je v dnešní době možné zjistit jen z kusých nálezů během archeologických výzkumů. Jedním z důkazů předchozího osídlení jsou nálezy keramických střepů, objevené v těchto dnech.

„Předběžně můžeme říct, že mohou být z doby halštatské neboli starší doby železné coby nejstarší horizont. Přes dobu laténskou, obvykle spojovanou s Kelty, až po závěr raného středověku, tedy rozhodně před vznikem pozdější předměstské osady s hrnčířskou výrobou," říká během prvotního ohledání objeveného předmětu Petr Jenč, vedoucí úseku záchranných archeologických výzkumů českolipského muzea. Podle něj nynější průzkumné práce v lokalitě pokračují dál. A nelze vyloučit, že se pod vrstvou země nalézají další doklady o osídlení.