V Jablonci se bude bydlet zase o něco pohodlněji. Alespoň obyvatelům tří bytových domů, kterým Integrovaný plán rozvoje města pomůže vylepšit bydlení v oblasti Žižkova vrchu. Všechny modernizace se stihnou ještě letos.„Ve dvou případech chtějí žadatelé zmodernizovat výtahy, třetí projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla," komentoval žádosti o dotace náměstek primátora Petr Vobořil.

Pátou výzvu na regeneraci bytových domů s alokací 36 milionů korun vyhlásilo město 1. dubna, po odsouhlasení Ministerstvem pro místní rozvoj. Žádosti dostalo oddělení dotací jabloneckého magistrátu na počátku září.

„V říjnu je projednala hodnotící komise a všechny překročily šedesátibodovou minimální hranici. Řídící výbor je pak doporučil zastupitelům ke schválení," informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Jenže ne všechno vyřizování probíhalo hladce. Diskuze v zastupitelstvu vyvolala žádost na výstavbu plynové kotelny a s tím související odpojení bytového domu Na Výšině 24 34 od centrálního zásobování teplem.

Ministerstvo pro místní rozvoj sice striktně odmítlo, že by město tuto žádost mohlo nepřijmout, pokud splnila veškeré náležitosti výzvy, ale i tak zastupitelé o nové kotelně živě diskutovali. A vypadalo to, že vzhledem k záměru města koupit většinový podíl v JTR projekt bytového družstva na novou kotelnu zamítnou. Nakonec ale návrh prošel, i když tři zastupitelé ohlásili střet zájmů a v tomto bodě nehlasovali.

„Kdyby zastupitelé záměr odmítli, bylo by to rozhodnutí diskriminující," vysvětlil náměstek primátora Petr Vobořil.

Obyvatelé zmiňovaného bytového domu Na Výšině se tak mohou těšit na vlastní plynovou kotelnu, díky které se jim sníží náklady na vytápění a navíc budou mít možnost ohřát se i mimo topnou sezonu.

Ve dvou zbylých případech byly úspěšné žádosti o modernizaci výtahů. Nových výtahových kabin včetně elektroniky a řídících systémů a zároveň nových dveří šachet v každém patře se dočkají obyvatelé bytového domu Liberecká 52 a 54 a stejně tak lidé z bytového domu Liberecká 40 a 42.

Všechny tři projekty schválené zastupitelstvem by měly být dokončené nejpozději k poslednímu dni letošního roku.

TROJICE ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O REGENERACI DOMŮ

Bytový dům Na Výšině 24 34

• Rekonstrukce zdroje tepla

• Celkové výdaje projektu 1 938 000 Kč

• Výše dotace 775 200 Kč

• Termín realizace 1. 11. 2012 31. 12. 2012

Bytový dům Liberecká 52 a 54

• Modernizace výtahů

• Celkové výdaje projektu 1 800 000 Kč

• Výše dotace 720 000 Kč

• Termín realizace 3. 12. 2012 31. 12. 2012

Bytový dům Liberecká 40, 42

• Modernizace výtahů a výtahových šachet

• Celkové výdaje projektu 1 807 356 Kč

• Výše dotace 722 942 Kč

• Termín realizace 3. 12. 2012 31. 12. 2012