Přesto do prvních tříd nastoupí ve školním roce 2014/2015 o 50 dětí více než vloni. Pro následující školní rok jsou všichni budoucí prvňáci umístěni podle přání rodičů.

Do prvních tříd tak nastoupí v září 496 žáků. „Pro další školní rok se otevírá celkem 21 prvních tříd, což je o čtyři třídy více než vloni. K předešlému zápisu přišlo 553 dětí, z nichž 85 mělo odklad školní docházky a v září 2013 zasedlo do školních lavic 446 prvňáčků," porovnala Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora.

I když se počet dětí do září ještě trochu pozmění, jednadvacet tříd už je definitivních. Mezi nimi je také jedna třída Montessori, kterou nabízí ZŠ 5. května. Do té přicházejí děti především z MŠ Montessori na Vrkoslavicích. „Zájem o první třídu s výukou Montessori stále stoupá. Letos se do ní hlásí sedmnáct dětí. Základní škola 5. května nyní usiluje o získání akreditace pro výuku Montessori i pro druhý stupeň," připomíná náměstkyně Paukrtová.

Letošní systém zápisu do prvních tříd, kdy ředitelé ZŠ stanovili jeden termín a jednotná kritéria pro zápis do všech základních škol, se velmi osvědčil. „Nejvíce prvňáků nastoupí do ZŠ Na Šumavě, kde osmdesát dětí rozdělí do tří prvních tříd. Stejný počet tříd otevřou ředitelé škol Liberecká a Mozartova," vypočítala vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová. Kromě Montessori třídy dovolily prostorové a organizační možnosti ZŠ 5. května otevřít i dvě první třídy po 16 dětech. „Škola tak vychází vstříc novým prvňáčkům, kterým může nabídnout individuální přístup dle potřeb," uzavírá Květová.

Zápisu do městem zřizovaných škol předcházel ještě zápis do dvou soukromých základních škol, a to Svobodné základní školy a ZŠ Antonína Bratršovského. První z nich ze 30 přihlášených 10 dětí nepřijala, pět bude mít odloženou školní docházku. Do druhé přišlo k zápisu 20 dětí a čtyři z nich mají odklad