Ladova - kanalizace, vodovod a plyn

Mezi nejzásadnější výkopy patří práce společnosti SVS, která v Jablonci na několika místech rekonstruuje kanalizaci. V Ladově ulici zároveň s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace bude RWE rekonstruovat plynovod a přípojky plynu a bude rovněž položená chránička pro sdělovací kabely.

„Vše zatím nasvědčuje tomu, že se podaří dodržet harmonogram a do 15. října bude provoz v ulici provizorně obnoven tak, aby mohla probíhat zimní údržba," konstatuje náměstek primátora Miloš Vele a dodává, že v roce 2015 přijde na řadu rekonstrukce vozovky včetně odvodnění a instalace veřejného osvětlení.

Tyto práce budou hrazeny z městské pokladny. V době uzavírky do 15. října jsou objízdné trasy vedené po přilehlých místních komunikacích.

Opletalova - kanalizace hotová, nastupují plynaři

Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v těchto dnech končí v ulici Opletalova, pokračovat budou plynaři. Výkopové práce navazují na ty loňské ve Větrné ulici. Dobrou zprávou pro obyvatele této části města a pro hlavně pro řidiče je to, že vozovka dostane v celé šíři nový povrch. Opletalova ulice by měla být opět kompletně bez omezení průjezdná od poloviny října.

Vrchlického sady - vodovod

Do konce srpna budou výkopy v ulicích Dr. Randy, Na Čihadle, Vrchlického sady a Palackého. SVS zde pokračuje v loňské rekonstrukci vodovodu z roku 1915 a zkorodované kanalizace, pak provede úpravu povrchu komunikací dotčených stavbou. I v tomto případě jsou objízdné trasy vyznačeny po přilehlých komunikacích.

Žižkův Vrch - akce v rámci IPRM se prolínají s rekonstrukcemi sítí

Na Žižkově Vrchu se práce na obnově sídliště v rámci IPRM prolínají s obnovou kanalizace a plynovodu. Týká se to ulic Nádražní, U Balvanu, Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková a Lužická.

Další výkopy jsou do konce září naplánovány v ulicích Vilová nebo Žídkova, kde se opravuje vedení plynu. V Revoluční se bude do konce září rekonstruovat kanalizace a vodovod, stejně jako v Dlouhé, která bude kvůli výkopům SVS uzavřena do poloviny října. Poté ulice dostane provizorní povrch a v příštím roce nastoupí plynaři.

Uzavírky na komunikacích jsou uvedeny webu magistrátu na www.mestojablonec.cz v sekci doprava a komunikace.