Janovská základka nabízí výuku od první až do deváté třídy. Rodiče ji pro své děti vyhledávají proto, že třídy nejsou plné až k prasknutí a zelenou má právě individuální přístup k žákům.

K mateřské škole chce obec v příštím roce přistavět jídelnu, do které budou chodit i žáci základní školy. Snížení počtu budov výrazně ušetří náklady na jejich provoz. „Počítáme s investicí kolem šesti milionů korun. Peníze jsme získali z prodeje obecních, lesních cest. Novými majiteli se staly Lesy České republiky," vysvětlil finanční zabezpečení významné investiční akce starosta David. S tím, že získané finance věnují do stavby jídelny počítali už při prodeji pozemků. Zbývající dva miliony představují úsporu minulých let.

V Janově se počet obyvatel rok od roku zvedá. Mateřská škola je v současné době kapacitně plná. Dá se očekávat další nárůst počtu dětí. „Některé děti do mateřské školy musela ředitelka školy pro nový školní rok i odmítnou. Když jsme v loňském roce zpracovávali program rozvoje obce, sbírali jsme podněty od lidí. Jedním z nich byla právě přístavba jídelny. I další byly zajímavé a snažíme se na ně reagovat. Patřilo do nich třeba zachování Policie v obci, " uvedl starosta.

Ředitelka základní školy Jana Tomešová novou jídelnu vítá. „Jsem ráda, že se projekt uskuteční a že se tak vyřeší provoz ve třech budovách. Škole ubude starost o jeden objekt a obec ušetří peníze," argumentovala ředitelka.