V roce 2011 vybrali na podporu výzkumu rakoviny přes 21 tisíc, loni již přes 32 tisíc korun. Běh naděje proběhne letos v Jiřetíně již potřetí. „Rakovina se objevila i v naší rodině stejně jako v mnoha jiných. V té době se ještě pořádaly běhy Terryho Foxe. Účast na nich pro mě byla vyjádřením přirozené podpory lidí, kteří onemocněli.Když Běh Terryho Foxe zanikl, nahradil ho Běh naděje," vypráví jedna z organizátorek jiřetínského Běhu naděje Věra Engeová.Postupně však v regionu ubývalo míst, kde se běhy pořádaly a to Věru Engeovou moc mrzelo. „Několik měsíců jsem si pohrávala s myšlenkou uspořádat Běh naděje a zjišťovala potřebné informace. Pak jsem oslovila partu kamarádů, se kterými s příležitostně scházíme, zda by do toho se mnou nešli. Velkým hnacím motorem byl Mirek Evják, který sám aktivně běhá a snaží se k tomuto zdravému sportu motivovat své okolí," vypráví nositelka licence pořádání Běhu naděje v Jiřetíně.

Jiřetín pod Bukovou si organizátoři vybrali z několika důvodů. Díky panelové zástavbě je to místo s vyšším počtem obyvatel a o účast tu jde především. Tamní obecní úřad má pro tyto akce výborné zázemí a vychází běhu naděje maximálně vstříc.

Počet účastníků se zatím zvyšuje a zda tomu bude i nadále, uvidíme již 14. září.

„Částka, kterou jsme odeslali na výzkum rakoviny samozřejmě není jen z pokladničky umístěné na startu. Hledáme další sponzory, kteří jsou ochotni přispět na dobrou věc," doplnila organizátorka.

Jiřetínský Běh naděje se uskuteční v sobotu 14. září. Prezentace účastníků bude od 9 hodin před Obecním úřadem v Jiřetíně pod Bukovou. Běh bude odstartován v 10:00 hod.

O Běhu naděje

Běh naděje je dobrovolná akce spojená s veřejnou sbírkou. Účelem je absolvovat předepsanou trať, získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny, vyjádřit solidaritu s nemocnými, pravidelným pohybem a správnou životosprávou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým i ostatním civilizačním onemocněním.

Běh naděje lze charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s aktivním pohybem a tendencí nekouřit. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku.

Všechny prostředky získané od účastníků jako dar v rámci veřejné sbírky pod názvem Běh naděje jsou věnovány na výzkum rakoviny. Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků než z výtěžku sbírky. Více informací naleznete na adrese www.behnadeje.cz.