Vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy, rozsah úředních hodin nebo počet strážníků. To jsou důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Libereckého kraje stal Jablonec nad Nisou a obhájil tak loňské vítězství.Na druhém místě skončil ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již pátým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, Frýdlant. Třetí příčku obsadil Turnov.

Vítězný Jablonec si v obou hodnocených oblastech vedl velmi dobře. V oblasti podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné správy získal krajské prvenství.

Loni se Jablonci také dařilo

„Obhajoba prvního místa pro nás byla výzva, zvláště když jsme se podívali na kritéria, ve kterých jsme byli silní či slabí, a snažili se s tím něco dělat. Jako samospráva máme velmi málo pák, jak podnikání přímo pomáhat, o to více se však snažíme o dobrou komunikaci a přístup směrem k podnikatelské veřejnosti. Jako cíl vidím vytvoření a udržení férového podnikatelského prostředí," řekl na slavnostním vyhlášení primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.

Druhé místo si z letošního ročníku odnáší Frýdlant, který také obhájil pozici z loňského roku. Velmi dobré hodnocení získal za přehlednost webových stránek úřadu, dopravní dostupnost nebo za ceny stavebních pozemků. Třetí Turnov se může pochlubit vzdáleností k dálnici, cenou za odvoz odpadu nebo nízkou nezaměstnaností.

Pracovních míst v kraji přibývá

V rámci průzkumu se analytici společnosti Datank zaměřili také na zaměstnanost v kraji. Od roku 2009 se míra nezaměstnanosti na Liberecku snižuje. V loňském roce byla 9,5 %, přičemž celorepublikový průměr je 8,6 %. Z průzkumu také vyplynulo, že v Libereckém kraji každoročně přibývají nově vytvořená pracovní místa.

Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již pátým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom.