Primátor města Jablonce Petr Beitl rozeslal v minulém týdnu reakci na televizní reportáž o takzvané Západní tangentě, která podle jeho vyjádření obsahovala celou řadu zavádějících informací a nepodložených tvrzení. A reakce občanského sdružení Srnčí Důl, které se aktivovalo právě kvůli danému záměru výstavby silnice, na sebe nedala dlouho čekat.

„Údaje o dopravním zatížení vycházejí z podkladů zpracovaných v říjnu 2008 odborníky společnosti Cityplan,“ vysvětloval počty projíždějících vozů jablonecký primátor.

Podle sdružení šlo v roce 2011, kdy se návrh územního plánu tvořil, o zastaralá data. Vycházela totiž z propočtů prováděných v roce 2005. Propočty se provádí jednou za pět let a podle sdružení tak měla být využita data roku 2010.

„V ulici Turnovská došlo oproti roku 2005 k poklesu intenzity provozu o 24 procent,“ přiblížil aktuální čísla mluvčí sdružení architekt Petr Klápště.
Podle sdružení tak došlo ke zkreslení dat v dokumentaci města rovnou dvojnásobnému.

Sdružení se dále ohradilo proti tvrzení Petra Beitla, že možnosti vedení tangenty jsou dvě: tedy původně navržená trasa jdoucí obytnou zástavbou nebo trasou nově navrženou, tedy tou, která vyvolává bouřlivé reakce a měla by zasáhnout do areálu Srnčí Důl.

Sdružení argumentuje dvěma dokumenty z let 1996 a 1997. V jednom z nich, nazvaném Dopravně urbanistická studie západní tangenty v Jablonci nad Nisou, je například zakreslena varianta silnice vedoucí podél kolejí.

„Náklady na stavbu silnice by neneslo město Jablonec, ale Česká republika,“ vysvětluje dále primátor finanční stránku věci.

„Fakt, že o trase tangenty představitelé města rozhodují bez znalosti ceny navrhovaného řešení, je zarážející. Z hlediska využívání veřejných prostředků je to přinejmenším nezodpovědné,“ ohradil se předseda sdružení Jan Vokurka.

Jak již bylo řečeno v úvodu, oficiální tiskové prohlášení jabloneckého primátora Petra Beitla obsahuje ohrazení se proti celé řadě zavádějících informací a nepodložených údajů užitých v televizní reportáži.

„O tom, že představitelé Jablonce používají zkreslené údaje, skutečně mluvit lze. Tohle tvrzení jsme schopni dopodrobna doložit. Posoudit, zda se jedná pouze o nekompetentnost či podvádění, už nám ovšem nepřísluší. Ani jedno však není pro budoucnost města Jablonce nad Nisou dobrým východiskem,“ tvrdí zástupci sdružení Srnčí Důl.