Běžné pracovní dny tak čekají směnaře z nepřetržitých provozů elektráren, Teplárny Trmice, malé vodní elektrárny Želina na Kadaňsku a vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem, dispečery z ČEZ Distribuce a montéry z ČEZ Distribuční služby. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.

Žrouti

Kolik výrobních bloků bude ovšem v provozu, rozhodne vždy aktuálně dispečink podle potřeby sítě. Velké podniky, tedy velcí „žrouti" energie, jsou o Vánocích sice spíše v klidovém režimu, ale zapotřebí bude zajistit energii pro teplo domovů, rozsvícené stromečky, vánočně nasvícené domky, zahrádky a podobně.

A třeba i pro rozžhavené obrazovky televizí a počítačů. Jediné, co bude rozsvícené bez elektrické energie, budou dětské oči zářící nad rozbalovanými dárky či televizními pohádkami.

„I právě kvůli nim bude během svátečních dní v práci na každé směně čtyřicet energetiků, kteří dbají, aby jejich oči zářily po celé Vánoce," říká s úsměvem Jiří Kulhánek, technický ředitel Elektrárny Počerady, a. s., ze Skupiny ČEZ.

Desítky lidí

Provoz Elektrárny Tušimice bude zajišťovat ve sváteční dny vždy 25 pracovníků na každé směně. V Elektrárně Prunéřov II se během Štědrého dne, na Boží hod vánoční a Štěpána v provoze vystřídá na každé směně maximálně 35 kmenových zaměstnanců Skupiny ČEZ. Stejně tak tomu bude i na Silvestra a Nový rok.

„Vzhledem k finišující komplexní obnově prunéřovské dvojky počítáme s provozem jak dvou „starých" bloků, tak i s provozem tří „nových" bloků, na kterých budou v rámci zkušebního provozu probíhat různé zkoušky a seřizování," říká Tomáš Janda, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov II.

O chod její starší sestry „prunéřovské jedničky" se bude ve stejné dny starat zhruba 30 pracovníků na každé směně. V provozu budou přitom minimálně dva bloky pro zajištění dodávky tepla pro Chomutov a Klášterec nad Ohří.

„Provoz výrobního bloku 4 v Ledvicích budou v období vánočních svátků zajišťovat v nepřetržitém cyklu všechny čtyři směny, přičemž průměrně bude na každé 30 lidí, z toho 19 kmenových zaměstnanců elektrárny. Ti budou mít i nezbytný dozor na odstaveném bloku 6," dodává Milan Bartl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice.

Ke všem kmenovým zaměstnancům elektráren je nutné ještě přičíst profesionální hasiče, kteří budou sloužit v Tušimicích, Prunéřově a také Počeradech v počtu čtyř až pěti lidí ve dvanáctihodinových cyklech.

Ani vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem nezůstane během Vánoc a na přelomu roku bez obsluhy. Zde se slouží dvanáctihodinové směny a každý den se tak střídají dva pracovníci obsluhy VE Střekov. Jednoho strojníka neblokových zařízení a zároveň hrázného a jezného bude mít na dvanáctihodinové směně i malá vodní elektrárna Želina u Kadaně. Dodávky tepla budou rovněž každodenně přes vánoční svátky i na Silvestra zajišťovat na čtyři desítky zaměstnanců Skupiny ČEZ střídající se v nepřetržitém provozu Teplárny Trmice, a to včetně podnikových hasičů.

Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si budou muset nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí související s distribucí elektřiny.

Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu. Splnit nároky na bezporuchový provoz distribuční sítě o vánočních svátcích totiž vyžaduje nepřetržitou připravenost pohotovostních čet, které musí okamžitě vyrazit do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení. Proto budou desítky pracovníků dispečinku a poruchové služby v pohotovostním režimu.

Téměř 100 jich bude o svátcích dbát na to, aby na severu Čech „nezhasly" vánoční stromečky a televize s pohádkami. V případě blížící se nepřízně počasí se tyto počty navyšují o další desítky pracovníků.