Vystavena je široká škála výrobků od obrazů až po háčkované vánoční ozdoby.

Souběžně s výstavou probíhala v prostorách Eurocentra akce Pojďme žít zdravě, při které si mohli návštěvníci nechat změřit tlak, dozvědět se něco o zdravém životním stylu a u pracovníků Českého červeného kříže nalezli odpovědi na své dotazy. O tom, že Týden seniorů má v Jablonci již dlouholetou tradici, svědčí početná účast.