Vloni byla poprvé udělena ocenění za práci pečovatelů v sociálních službách.

„Vzhledem k pozitivním ohlasům nejen mezi pečovatelkami, ale hlavně mezi těmi, kteří jejich služby využívají, rozhodlo se vedení města opět ve spolupráci s Diakonií CČE cenu Jablonecká pečovatelka udělit v letošním roce znovu a založit tak tradici," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Do kampaně Jablonecká pečovatelka 2014 se zapojilo šest organizací. Ty ze svého středu vybraly pečovatelku nebo osobní asistentku, která by měla být dle jejich názoru oceněna za práci s klienty.

„Zájemci nyní mohou svým hlasem rozhodnout o tom, která z nominovaných získá zároveň Cenu veřejnosti," doplnila Hozová.

Hlasovat můžete on-line na webových stránkách města Jablonec mestojablonec.cz nebo formou hlasovacích lístků, které odevzdáte do sběrného boxu na recepci ve Spolkovém domě.

Navržené:

Jitka Černíková (Navrhovatel: Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o. ) - Díky Jitce Černíkové zažívají staří lidé v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách pocit lásky, klidu a bezpečí. Jitka je velmi empatická, pečlivá a trpělivá, klienti, ale i kolegové ji mají rádi. Sama Jitka říká, že její práce je pro ni posláním. Ráda si s klienty povídá o jejich životě i o současných tématech. Do práce se vždy těší a domů z ní odchází s dobrým pocitem.

Martina Kurpitová (Navrhovatel: Diakonie ČCE středisko v Jablonci - Paní Martina Kurpitová již 5 let s láskou zprostředkovává seniorům dění ve světě, venku i za oknem. I ona je trpělivá, empatická a všemi oblíbená. Celý život pracovala v administrativě, a když pak jednou zastoupila nemocnou pečovatelku, uvědomila si, že právě pomáhat ostatním dává jejímu životu ten pravý smysl. Je ráda, že může klientům pomoci dožít klidné a důstojné stáří. Největší odměnou je pro ni jejich úsměv.

Soňa Tymešová (Navrhovatel: Centrum sociálních služeb Jablonec, p.o. ) - Paní Soňa Tymešová je zkušená pečovatelka, která má dobré srdce a vůči svému okolí je velmi empatická. Sama říká, jak je pro ni důležitá zpětná vazba a vědomí, že je pro seniory i jejich rodiny potřebná. Nikdy nezapomene na větu „Proč nejste moje dcera", kterou jí řekla jedna z „jejích" seniorek. Nelze ani opomenout její vysokou profesionalitu.

Helena Fialová (Navrhovatel: Rodina 24) - Paní Helena Fialová klade při své práci důraz na dobrý pocit klienta, na jeho pocit bezpečí a klidu. Ráda klientům nabízí pomoc, na druhou stranu umí respektovat i přání klienta, pokud si pomoc nepřeje. Paní Fialová se také neustále vzdělává a je přirozeným vzorem pro mladší a méně zkušené kolegy. Díky této práci si uvědomila, jak důležité je vážit si toho, co máme právě teď, a umět si to vychutnat.

Bohumila Sladká (Navrhovatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. ) - Osobní asistentka Bohumila Sladká přistupuje ke své práci ne jako k pracovní povinnosti, nýbrž i s notnou dávkou vlastní iniciativy a dává do ní i své srdce. U klientů i kolegů je velmi oblíbená pro svůj pozitivní přístup k životu a i ji klienti obohacují její život. Ráda jim poskytuje „pomoc na míru", protože každý klient má své touhy a přání. Často pomáhá lidem začít od úplného začátku, třeba když se starala o pána, který se po úrazu hlavy znovu učil chodit, mluvit, rozvíjet jemnou motoriku. Vidět šťastné oči klientů je pro ni maximální úspěch. 

Cornelia Melicharová (Navrhovatel: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. ) - Paní Cornelia Melicharová pracovala v rodném Německu jako zdravotní sestřička. Pak se přestěhovala na Jablonecko za manželem a hledala práci, ve které by mohla i nadále pomáhat lidem, protože to ji činí šťastnou. V Hospicové péči sv. Zdislavy hledá způsoby jak udělat klientovi hezké chvilky v jejich těžké situaci. Je mimořádně empatická, obětavá a milá, často pracuje nad rámec svých povinností.