Již podeváté ve výletním tempu projedou nadšenci místa, kudy kráčel a na velocipedu jezdil český velikán Jára Cimrman. Ano, v sobotu tu je Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova.

Letos zájemci nově startují již o půl deváté od Minimuzea Na Mlatě ve Velkých Hamrech II – Hamrskách, místo je značeno ze silnice vedoucí z Velkých Hamrů II do Zásad. „Vedoucí spanilý jezdec povede cyklojízdu do Zlaté Olešnice Na Vrcha. O půl desáté se spanilá hamrská jízda připojí ve Zlaté Olešnici Na Vrších k dalším neohroženým nadšencům," přiblížila Kateřina Preusslerová, manažerka Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko.

Zahájení Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana ve Zlaté Olešnici Na Vrších proběhne v 10 hodin.

Neopakovatelná jízda cyklostezkou č. 4248 povede přes Bohdalovice a Popelnice do Tanvaldu – Šumburku ke kostelu sv. Františka z Assisi. Během cesty bude možnost občerstvit se v hospůdce v Bohdalovicích.

V poledne proběhne uvítání spanilých jezdců a po úderech zvonů kostela začne seminář Divadla Járy Cimrmana.

Překvapením dne bude zatančení České besedy v podání následovníků Járy Cimrmana, Vlastenců z Českého Šumburku.

Spanilá jízda neohrožených cyklistů bude završena velkým defilé jezdců před kostelem. Chybět u kostela nebudou, jako již tradičně, historické automobily a různá důmyslná přibližovadla.
Druhá část slavnostního dne proběhne v Příchovicích u Majáku Járy Cimrmana.

Představena zde bude ojedinělá venkovní zemědělská expozice Muzea Cimrmanovy doby i nové pěší trasy Krajem Járy Cimrmana. Děti si budou moci proběhnout novou pohádkovou trasu k přírodnímu Lesoparku Na Sluneční.

Přesun zájemců o program v Příchovicích může dle libosti proběhnout běžným železničním spojením, autem, na kole či pěšky.


V Kořenově poslouží cestujícím železnicí kyvadlová doprava historickým autobusem z nádraží až do Příchovic k Majáku a zpět.

Historický autobus bude přistaven k těmto železničním spojům:
Vlak 036 Liberec - Tanvald - Harrachov - Szklarska Poreba-Górna, příjezd z
Tanvaldu do Kořenova ve 13.50 (odjezd z Tanvaldu ve 13.34), a 14.39 (odjezd
z Tanvaldu ve 14.18).
Vlak 036 Szklarska Poreba-Górna - Harrachov - Tanvald - Liberec, odjezd vlaku z
Kořenova (směrem do Tanvaldu) v 17.12, 17.58 a 19.18.

Jízdné: děti 10,- Kč zpáteční jízdenka, dospělý 20,- Kč jednosměrná, dospělý 30,- Kč zpáteční. 

Další možností je pohodlně se svěží chůzí a s veselou myslí přemístit k Majáku Járy Cimrmana po zelené turistické značce vedoucí od šumburského kostela téměř až k Majáku v Příchovicích. Cesta zvaná „Cimrmanův krok stranou" je dlouhá 3,5 km s mírným stoupáním. Možné je také z Tanvaldu odjet automobily i bicykly po hlavní silnici do Kořenova. V Kořenově nutno odbočit na Příchovice, kde pocestného navedou k Majáku Járy Cimrmana tabulky místního značení.

PODROBNÝ PROGRAM


Minimuzeum Na Mlatě Velké Hamry – Hamrska:
8.30 hodin – uvítání jezdců a start Spanilé jízdy na bicyklech historických i moderních, v kostýmech dobových i současných. Cesta k minimuzeu a místo startu jsou označeny.

Zlatá Olešnice - Na Vrších:
9.30 – 10.00 hodin – občerstvení žíznivých, zahájení a start Spanilé jízdy, určeno je pro cyklisty zdatné, ale i netrénované, rekreační či sváteční. Místo bude označeno.

Program u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku:
12.00 hodin – slavnostní uvítání účastníků Spanilé jízdy, uvítání vážených hostů, miniseminář protagonistů Divadla J. Cimrmana, Česká beseda v podání Vlastenců z Českého Šumburku, defilé spanilých jezdců a jejich strojů, hudba O. V. J. DIXIE Liberec, stánky s občerstvením již od 11.00 hodin

Příchovice - Areál U Čápa
V 15.00 hodin slavnostní křest nových venkovních expozic Muzea Járy Cimrmana za účasti herců Divadla Járy Cimrmana, projevy, přestřižení pásky, představení pěších tras Krajem Járy Cimrmana, pěší trasa pro děti k přírodnímu Lesoparku Na Sluneční, k dobré pohodě hraje Hudba u města Vídně od 14.30 hodin, tanec a občerstvení jsou samozřejmostí této slavnosti.

Se soumrakem bude U Čápa zapálena hranice.

Tento slavnostní den završen bude představením Dlouhý, Široký a Krátkozraký v podání Divadla Járy Cimrmana od 19.00 hodin v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu.