Sbírat staré mobilní telefony se vyplácí! Odevzdaly celkem 741 použitých mobilních telefonů a užily si jednodenní výlet. To byla jejich výhra za druhé místo v soutěži „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu". Děti z Mateřské školy Lvíček z Lomnice nad Popelkou jich sesbírali tolik, že počet sebraných mobilů na žáka vyšel na 16. To stačilo na první místo mezi školami v Libereckém kraji a dokonce na druhou příčku v rámci celé České republiky. Lepší byl pouze vítěz, jímž se stala Základní a mateřská škola Lhotky z kraje Vysočina, která odevzdala 32 mobilů na žáka.

V Ústeckém kraji byla nejlepší Mateřská škola Holedeč z Lounska, která se kampaně účastnila poprvé. Celkem se v ní vybralo 271 starých mobilů, tedy 11 na jednoho žáka.

Počet sesbíraných přístrojů výrazně stoupá

Ve třetím ročníku kampaně „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu" sesbíraly děti ze základních, mateřských a středních škol z celé České republiky 21 973 použitých mobilních telefonů. Akce, kterou pořádá společnost Asekol ve spolupráci se společností Recyklohraní, o.p.s., se zúčastnilo 423 škol. Vybrané funkční přístroje jsou předávány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany. Ostatní nefunkční telefony projdou ekologickou recyklací.

„O stále větší oblibě soutěže svědčí právě počet sesbíraných mobilů. Zatímco vloni odevzdala vítězná škola jen více než 5 mobilů na žáka, v letošním ročníku to bylo ve vítězné škole více než šestkrát tolik," říká Ilona Johnová Koukalová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Vítězná škola získala od společnosti Asekol zážitkový víkendový pobyt v České republice. Škola z druhého místa jela na jednodenní výlet a třetí škola dostala vstupenky na akci dle vlastního výběru. Pořadatelé projektu se rozhodli navíc udělit speciální cenu za absolutně nejvyšší počet odevzdaných mobilních telefonů, vstupenky na akci dle vlastního výběru získala za celkem 963 odevzdaných přístrojů Základní škola Česká z Liberce.

Lvíček si výlet užil v Radvánovicích na ekostezce

Žáci Mateřské školy Lvíček, která se zúčastnila této soutěže podruhé, si svou cenu již vybrali, jak Deníku sdělila zástupkyně ředitelky školy Jana Chlumová. „Vybrali jsme výlet do zábavného dětského areálu Šťastná země Radvánovice v Českém ráji, kam jsme s dětmi vyrazili v úterý 18. června. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a prošli ekostezky, což byla krásná cesta hodinu lesem, pří níž děti plnily různé úkoly. Na jejím konci dostaly obrázky. Pak je čekalo dovádění na nafukovací trampolíně i skluzavkách. Ten den bylo velké teplo, takže jsme brzy odpoledne odjížděli zpátky," popsala, jak si děti z mateřinky výlet za odměnu užily.

Žáci v rámci projektu Recyklohraní sbírali staré mobily.

První účast v kampani, první místo v kraji

Poprvé se kampaně účastnila Mateřská škola Holedeč, nejpilnější ve sbírání mobilů v Ústeckém kraji. Vznikla totiž až v září loňského roku. „Víme o Recyklohraní z dřívějška. Učitelé, kteří sem přišli z jiných škol, tam do něj byli s dětmi zapojeni. A tak jsme se dohodli, že Recyklohraní přeneseme i do naší nové mateřské školy. Nejvíce mobilů jsme získali na podzim, po vyhlášení třetího ročníku, tedy během října a listopadu loňského roku. Přes rodiče, kamarády a známé ," říká ředitelka MŠ Holedeč Jana Pipalová.

Dávejte vysloužilé mobilní telefony k recyklaci!

„Za tři roky trvání projektu „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu" se především díky školám podařilo shromáždit téměř 87 000 přístrojů," upřesňuje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti Asekol, a dodává: „Počty prodaných mobilních telefonů stále rostou, bohužel ale většina nepoužívaných přístrojů zůstává v domácích šuplících, v horším případě mezi ostatními odpadky v popelnicích, a k recyklaci se dostane pouze 1 % z nich. Tímto projektem cílíme na veřejnost, aby své vysloužilé telefony dávali k recyklaci. Vybrané telefony nyní projdou odbornou kontrolou, funkční budou repasovány a předány organizacím, které se věnují práci s handicapovanými spoluobčany." Ty vysloužilé poputují k ekologické likvidaci.

Ušetří se zlato, stříbro, palladium a platina

V České republice je evidováno více než 13 milionů mobilních telefonních čísel a počet nepoužívaných a dosud nevyřazených mobilů je odhadován až na 8 milionů. Kdyby všichni majitelé těchto telefonů vrátili přístroj k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit 2 700 kilogramů stříbra, 300 kilogramů zlata, 152 kilogramů palladia a 8 kilogramů platiny. Všechny tyto látky se opětovně používají při výrobě elektroniky. Například z 29 mobilů lze odbornou recyklací získat 1 gram zlata. Na druhou stranu mobil obsahuje řadu prvků, které špatným zacházením uvolňují jedovaté látky do ovzduší při spalování či do země, potažmo do podzemních vod, což bývá ze skládek. Recyklace mobilů z českých domácností by tak zajistila ekologické zpracování pro 11 600 kilogramů mědi, či 4 400 kilogramů olova.

Projekt „Věnuj mobil" není určen pouze školám. Zapojit se do něj může kdokoliv. Stačí si na serveru www.venujmobil.cz objednat odpovědní obálku a telefonů se zdarma, ekologicky zbavit.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Organizují jej neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM, EKOLAMP a ELEKTROWIN. V současnosti je do projektu zapojeno 3 083 mateřských, základních a středních škol.

ASEKOL, s.r.o. je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2012 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,63 kg elektroodpadu.