Dva miliony fuč. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která rozděluje peníze z EU, potvrdila, že Železný Brod přijde o část dotace na dopravní terminál.

„Zjistili pochybení v projektové dokumentaci a to hned v několika bodech. Výběrové řízení bylo v roce 2008, kdy dokumentace vznikala, ovlivněno," popsal starosta Železného Brodu André Jakubička. Další velkým pochybením byl i rozpor mezi zadávací dokumentací a samotnou smlouvou s dodavatelem.

Zastupitelé se nyní nemohou dohodnout, na čí hlavu ztráta části dotace na projektovou dokumentaci k dopravnímu terminálu padá.

Bývalé vedení radnice v čele se současným poslancem Parlamentu ČR a bývalým starostou města Václavem Horáčkem oponuje, že materiály vznikly právě již v roce 2008 a nové vedení radnice si mělo do další žádosti o dotace vypracovat projekty nové nebo staré alespoň řádně zkontrolovat. „Z mého pohledu byly v roce 2008 nastaveny podmínky k získání dotací jinak. Když tehdy žádost o dotace neprošla, měl být konec i s dokumentací. Prostě jste vzali starou dokumentaci," vysvětloval Horáček.

Současné vedení naopak tvrdí, že vinu nese právě minulé vedení. „Hodnotící komise výběrového řízení se neřídila i tehdy platným zákonem," tvrdí Jakubička.

I proto se zastupitelé shodli, že kontrolnímu výboru uloží, aby zkontroloval celý průběh projektu. Na členy výboru nyní čeká mravenčí práce, kdy se budou probírat nejen samotným projektem, ale i zápisy ze zastupitelstva.

Vyloučeno není ani to, že si radnice nechá zpracovat právnický rozbor. „Jeden závěr je ale jasný již teď. Prostě o ty dva miliony korun město přišlo," sečetl Jakubička.

Vysvětlení ztráty části dotace na dopravní terminál Železný Brod dorazilo i z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

„Město Železný Brod předložilo první projekt na terminál v roce 2008, ale tehdy projekt v hodnocení nezískal dostatek bodů potřebných pro přidělení dotace. Nebyla už proto prováděna kontrola výběrového řízení na projektovou dokumentaci.

V roce 2012 podalo město upravenou žádost o dotaci znovu. Při kontrole veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ke stavbě, kterou zaměstnanci Regionální rady provedli před podpisem smlouvy o přidělení dotace, byla zjištěna chyba, což vedlo ke snížení požadované dotace. Jednalo se o původní výběrové řízení vypracované k žádosti z roku 2008," popsal Martin Škeřík, mediální zástupce Regionální rady.

Dopravní terminál Železný Brod je nyní ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby, která má začít na jaře letošního roku.

Terminál má vzniknout u vlakového nádraží. V roce 2008 projekt začínal na částce 160 milionů korun, na dotace ale město dosáhlo až v loňském roce, když projekt seškrtalo na 46 milionů korun.