Předchozí
1 z 3
Další

Rekonstrukce Liebiegova paláce

Může se pochlubit více než stoletou historií a zároveň vítězstvím v Soutěži Karla Hubáčka o stavbu roku Libereckého kraje 2023. Liebiegův palác v Liberci prošel rekonstrukcí, která vyšla téměř na čtvrt miliardy, z čehož dotace EU byla téměř 211 milionů korun. Palác se přeměnil v polyfunkční komunitní centrum, takzvané Centrum aktivního života, a své sídlo zde našlo Komunitní středisko Kontakt, které má za sebou šestnáctiletou historii a po celou dobu se prezentovalo jako organizace, která primárně pracuje se seniory. To se zásadním způsobem změnilo po přestěhování do nových prostor. Díky novým možnostem chtějí cílit na všechny Liberečany a vytvořit z Paláce Liebieg místo, které se stane průvodcem života návštěvníka.

Slavnostní představení Paláce Liebieg veřejnosti.Slavnostní představení Paláce Liebieg veřejnosti.Zdroj: Deník/Martin Štefanov

„Na své si přijdou rodiče s malými dětmi, pořádáme volnočasové aktivity pro děti školního věku a plníme funkci spolkového domu, kde si najdou vyžití i dospělí v produktivním věku,“ řekl ředitel Komunitního střediska Kontakt Michal Dufek s tím, že si mohou dovolit vymýšlet programy, seč jim síly a finanční prostředky budou stačit. „Dovedu si představit, že sem v jeden okamžik společně přijde babička, dcera a vnučka, na nádvoří se rozejdou za svou aktivitou a za dvě hodiny se spolu sejdou v kavárně a budou si sdělovat zážitky. Generace se mají tu mají potkávat a navzájem ovlivňovat, protože problematika mezigeneračních vztahů je v naší společnosti velmi aktuální,“ doplnil.

Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života

 • Programové období: 2014-2020
 • Evropský fond: ERDF
 • Operační program: Integrovaný regionální operační program
 • Příjemce: Statutární město Liberec
 • Zahájení projektu: 25. 9. 2017
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Projekt představuje vytvoření polyfunkčního komunitního centra, které má nabídnout především aktivní trávení volného času místním komunitám, komunitám a jedincům ohrožených sociálním vyloučením a jejich inkluzi. Zároveň zde vznikne vhodný prostor pro setkávání obyvatel a veřejných činitelů, prostor pro veřejná projednání, což podpoří rozvoj neformálních struktur občanské společnosti.

Schválené finanční prostředky

 • Výše dotace EU: 210 811 672,49 Kč
 • Veřejné zdroje ČR: 37 202 059,86 Kč
 • Celková částka: 248 013 732,00 Kč

Rekonstrukci budovy, která má rozlohu tři tisíce metrů čtverečních, doprovázela snaha o co největší zachování původní podoby. V paláci je tak sedm světlíků a v koupelně, která se přeměnila v malou počítačovou učebnu, se nachází původní podlaha. Restaurování se dočkaly stropní štuky a malby, vrátily se sem i historické křišťálové lustry, které byly ve sbírkách Oblastní galerie Liberec sídlící v bývalých městských lázních. Okna s původním obkladem špalet, kloubovými dřevěnými okenicemi a mramorovými parapety byla odborně opravena, obnoveno bylo i původní fládrování. V celém objektu byly opraveny původní dveře nebo zhotoveny kopie dle historických předloh včetně kování.

Slavnostní představení libereckého Paláce Liebieg veřejnosti.
Baron by se nestačil divit! Palác Liebieg prošel rekonstrukcí, uchvátil davy

V paláci je k dispozici výtvarný ateliér s dílnou, velký sál a výstavní prostory pro aktivity organizací či větší mimořádné akce jako koncerty či besedy. Dále také počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a rovněž zahradnický klub.

Liberecká iQLandia

Největší science centrum v České republice, iQLandia, nedávno oslavila 10. narozeniny. Vědecký park vyrostl v sousedství libereckého zábavního Centra Babylon, přestavbou zchátralé továrny Desta, s cílem popularizace výzkumu a vývoje v zemi a také technických a přírodovědných oborů. Výše evropské dotace se vyšplhala téměř na 292 milionů korun. V březnu 2014 se v Liberci otevřelo nové moderní science centrum, které na šesti podlažích nabízí stovky interaktivních exponátů, programy pro veřejnost, lektorské programy pro školy, science show a mnoho dalšího. Postupně přibyla moderní dílna kombinující práci s nástroji a moderními technologiemi či iQPlanetárium s projekcí na sféru s technologií 4K.

Liberecké science centrum zve na bohatý program plný zábavy, poznání, ale také balonků, které však nebudou pouhou dekorací.Liberecké science centrum zve na bohatý program plný zábavy, poznání, ale také balonků, které však nebudou pouhou dekorací.Zdroj: iQLandia

V loňském roce se liberecké science centrum zaměřilo na implementaci exponátů na téma udržitelnosti a nedávno byla představena nová mini expozice o umělé inteligenci. „V loňském roce jsme zaznamenali rekordní návštěvnost, kdy naše provozy navštívilo 485 000 lidí. To je pro nás obrovské ocenění a motivace pokračovat dál v naší misi přiblížit vědu veřejnosti a přinášet neformální vzdělávání formou chytré zábavy,“ řekl ředitel liberecké iQLandie Václav Dostál.

Science Learning Center Liberec

 • Programové období: 2007-2013
 • Evropský fond: ERDF
 • Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • Příjemce: IQLANDIA, o.p.s.
 • Zahájení projektu: 1. 1. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 3. 2014
 • Téma projektu: Výzkum

Navržené aktivity SCIENCE LEARNING CENTRA LIBEREC vychází z úspěšného konceptu provozování libereckého science centra iQpark. Předkladatel projekt tímto zúročuje získané zkušenosti a dovednosti z provozování iQparku a kvantitativně i kvalitativně navrhuje rozšířit současnou infrastrukturu s cílem uspokojit silně vzrůstající poptávku po jeho službách.

Schválené finanční prostředky

 • Výše dotace EU: 291 965 018,00 Kč
 • Veřejné zdroje ČR: 51 523 238,00 Kč
 • Celková částka: 343 488 256,00 Kč

V rámci stávající expozice Člověk libereckého science centra iQLANDIA nově vznikla stěna Umělé inteligence. Tato miniexpozice, kterou tvoří čtyři exponáty představuje nejen pokročilé technologie, ale také principy a aplikace umělé inteligence ve skutečném světě. „Tato expozice nabízí možnost nejen teoreticky se dozvědět o umělé inteligenci, ale také si ji na vlastní kůži vyzkoušet a osahat. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost poznat, jak může umělá inteligence usnadnit a již usnadňuje jejich každodenní život,“ doplnil manažer pro vědu a vzdělávání v iQLANDII Petr Desenský.

Liberecké science centrum zve na bohatý program plný zábavy, poznání, ale také balonků, které však nebudou pouhou dekorací.
FOTO: Pokusy, badatelské workshopy a zábava. Liberecká iQLandia slaví jubileum

Mezi úspěšné vzdělávací projekty iQLANDIE patří Den pro učitele, žákovská soutěž na podporu polytechnického vzdělávání Business Talent nebo speciálně připravené projektové dny zaměřené na témata, jako je finanční gramotnost nebo kybernetická bezpečnost. IQLANDIE bude také nadále pokračovat v projektu Udržitelnosti, který odstartovala na začátku loňského roku. Za uplynulý rok v rámci komunikace klimatických změn v souvislostech přidala exponáty o tání ledovců, zadržování vody v krajině nebo kalkulačku uhlíkové stopy.

Spolkové komunitní centrum Vratislavice

Spolkové centrum s knihovnou vzniklo ve Vratislavicích v roce 2021 a jeho výstavba přišla na 86 milionů korun, většinu pokryla dotace z evropských fondů. V minulosti sloužila historická budova jako sirotčinec, mateřská škola a římskokatolická fara. V roce 2016 byla odkoupena od církve.

IGI VRATISLAVICE.IGI VRATISLAVICE.Zdroj: Deník/Radka Baloghová

Objekt získal původní vzhled a navíc v těsné blízkosti vznikla moderní přístavba. Oba domy jsou propojeny spojovacími můstky. Díky tomu vznikl prostor pro pořádání akcí, promítání a komunitní setkávání.

Spolkové komunitní centrum Vratislavice

 • Programové období: 2014-2020
 • Evropský fond: ERDF
 • Operační program: Integrovaný regionální operační program
 • Příjemce: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
 • Zahájení projektu: 15. 2. 2017
 • Ukončení projektu: 28. 2. 2022
 • Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

V rámci projektu dojde k vybudování nového polyfunkčního komunitního centra (PKC) a to rekonstrukcí nevyužívaného objektu dřívější fary a přístavby nového objektu. V současné době není ve Vratislavicích dostatečná kapacita. Vybudování PKC navíc zajistí poskytování sociálních služeb, které ve Vratislavicích nejsou přímo dostupné. Aktivity PKC se budou řídit principy komunitního rozvoje a komunitní péče, jejich tematické zaměření povede k rozvoji komunity, dané lokality a k osvětě veřejnosti.

Schválené finanční prostředky

 • Výše dotace EU: 55 442 189,43 Kč
 • Veřejné zdroje ČR: 9 783 915,79 Kč
 • Celková částka: 65 226 105,00 Kč

Dnes v této třípatrové přístavbě sídlí knihovna pro děti a dospělé. S původní budovou spojuje moderní část prosklený můstek a dvoupodlažní suterén. V podzemí se ukrývá kinosál a vstupní vestibul s lobby a šatnou. V nadzemních patrech se potom nachází prostory spolkového komunitního centra pro volný čas a zázemí pro sociální poradenství.

Spolkové centrum pro volný čas s knihovnou v korunách stromů, IGI VRATISLAVICE, je v úzké nominaci na Českou cenu za architekturu.
Vratislavice opět zaujaly stavbou. Centrum IGI bojuje o dvě významná ocenění

Název IGI odkazuje na známého vratislavického rodáka. Ignaz Ginzkey byl místní továrník a podnikatel, který ve Vratislavicích založil továrnu na koberce a deky. Stal se jedním z největších fabrikantů v Čechách. Spoluzaložil také slavný vratislavický pivovar, vedl libereckou pobočku obchodní a živnostenské komory a angažoval se i v občanském životě. Na počest Ignaze Ginzkeye je u hlavního vstupu umístěna skleněná plastika s jeho podobiznou, která je umístěna do podstavce ve tvaru lupy.

IGI VRATISLAVICE.
FOTO: Vratislavice mají nové spolkové centrum, součástí je i kino