Jejich stržení nařídil stavební úřad kvůli bezpečnosti tamních obyvatel. Podle statického posudku byly v havarijním stavu. Písmena C, D, E, G, H, I, J se tak stala minulostí a obyvatelé sídliště přikročili k provizornímu označení cedulkami na dveřích.

Stržení ikonické mozaikové abecedy nenechalo chladnou jabloneckou veřejnost. Kromě řady příspěvků na sociálních sítích vznikla elektronická petice „Chceme, aby v Jablonci nad Nisou zůstala mozaiková ABECEDA,“ která tehdy získala necelé dvě stovky podpisů. Magistrát se hájil odborným statickým posudkem, ve kterém stálo, že nosné prvky dotčených zídek nelze opravit, defekty a poruchy mohou vyvolat kolaps konstrukce. Za odstranění sedmi zídek včetně zpracování statického posudku město zaplatilo 82 tisíc korun. „Zbývajících sedm zídek není v havarijním stavu, jejich stav budeme řešit v rámci návrhu řešení celého předprostoru domů,“ informovala mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Zídkami se v této chvíli zabývá kancelář architektury města Jablonec nad Nisou, jejím cílem je označení jednotlivých domů písmeny abecedy zachovat. „Na lednovém setkání s občany jsme získali náhled obyvatel na stávající situaci celého sídliště Abeceda včetně toho, jak do budoucna označit jednotlivé vchody,“ sdělila referentka kanceláře architektury města Petra Hušková.

Jablonecká Abeceda vznikla v době výstavby budov v 70. letech 20. století a byla zhotovena ze skleněných prefabrikovaných sintrovaných kostek o velikosti 20 x 20 milimetrů vyrobených v tehdejším podniku Železnobrodské sklo. Podle Jaroslava Zemana z Národního památkového ústavu v Liberci je škoda, že částečně zanikla taková osobitá výjimečná věc, která dotváří vizuální identitu části města a celého jabloneckého bloku. „Tahle část Jablonce není součástí památkové zóny, není památkově chráněná. Ale určitě to je škoda, v Jablonci se mozaiky mimo jiné vyráběly a patří k typickým jabloneckým prvkům,“ podotkl památkář.

Odemykání Jizery. V areálu Žluté plovárny na Malé Skále otevřeli pro vodáky řeku Jizeru.
Na Malé Skále otevřeli řeku Jizeru. Otužilci předali vládu vodákům

Na setkání s občany tehdy přišlo přes čtyřicet lidí a mezi témata diskuze patřila například úprava veřejných prostranství sídliště Abeceda či získávání dat pro územní studii charakteru zástavby a koncepci mobility města. Jejich cílem je od místních obyvatel zjistit, jak vnímají místo, kde bydlí. Jaké jsou z jejich pohledu významné nebo typické budovy v dané lokalitě a které naopak do místní zástavby nezapadají Mezi občany obou sídlišť panovala shoda v otázkách nepříjemné a složité sociální a bezpečnostní situace. „Jako velký problém vidí obyvatelé sídlišť nedostatek parkovacích míst, špatně udržovanou zeleň a problémy s odpadovým hospodářstvím, tedy nedostatek kontejnerů a jejich špatné rozmístění,“ podotkla náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

Pro koncepci mobility potřebují zjistit, která náměstíčka, parky a plácky jsou pro ně důležité, kudy si zkracují cestu nebo kde jsou naopak překážky v pěším pohybu. Podle Huškové obyvatele sídliště Abeceda trápí i nedostatečně řešený odtok dešťových vod ze zadních traktů a terénní propojení s ulicí Polní. „Potenciál naopak vidí ve využití zelených ploch v předprostoru směrem do ulice Liberecká,“ podotkla. „Byla jsem nesmírně mile překvapená, jak plodná byla diskuse, jak bylo velice podrobně vše diskutováno. Ze strany architektů byly připraveny podrobné mapy našeho bydliště a zapisovali si fůru našich požadavků ohledně vzhledu, která místa se využívají a která ne, a co nám zde chybí,“ svěřila se jedna z návštěvnic setkání Jiřina Vávrová.

V autobuse se zranili tři lidé, z toho jedno dítě.
V autobuse jablonecké MHD se zranili lidé, řidič v osobním voze nedal přednost

Podněty občanů zapracovali do souhrnného materiálu, který bude sloužit jako podklad pro návrh nového řešení. „Provizorní náhrady označení cedulkami na dveřích jsou dočasnou iniciativou obyvatel a zajisté je nepovažujeme za vyřešení tohoto problému. Předpokládáme, že prvky označení jednotlivých domů vzejdou ze studie návrhu řešení celého předprostoru domů, kde mimo jiné prověřujeme dopravní situaci a podobu chodníku před vchody, kultivaci zeleně a umístění nového mobiliáře,“ dodala Fričová.