Pokud k vytápění používáte kotel na pevná paliva, pak po 1. září 2024 můžete mít jen kotel minimálně 3. emisní třídy. To znamená, že do konce srpna musíte vyměnit kotle 1. a 2. emisní třídy, ty s nestanovenou emisní třídou a spalovací zdroje vlastní výroby.

Všichni provozovatelé spalovacích zdrojů na pevná paliva jsou povinní udržovat zdroj a spalinovou cestu v dobrém technickém stavu a používat výhradně palivo určené výrobcem. „Pokud topíte dřevem nebo rozděláváte oheň na otevřeném ohništi, nesmí mít víc než dvacetiprocentní vlhkost a nesmí být chemicky ošetřené, jako je nábytek, dřevotříska apod. Zakázané je spalovat odpad,“ upozornila Kateřina Pastyříková z oddělení ochrany ovzduší jabloneckého magistrátu.

Jestliže jste již nevyhovující kotel vyměnili, zašlete informaci na mail pastyrikova@mestojablonec.cz, aby mohl být vyřazen z evidence. Do e-mailu napište jméno a příjmení, adresu, na které se zdroj nacházel, kdy a za jaký byl vyměněný i doklad o jeho likvidaci.

Podle slov Kateřiny Pastyříková budou i nadále probíhat plošné kontroly kotlů a výzvové mapování vytápění na celém území ORP Jablonec nad Nisou. Pokud kontrola u vás už byla a kotel jste vyměnili až poté, je nutné o tom poslat informaci na uvedený e-mail. Ten využijte i k zaslání čestného prohlášení, jímž doložíte, že se dům nebo objekt pro rodinnou rekreaci vytápí plynovým nebo elektrickým kotlem, tepelným čerpadlem či jiným zdrojem, který nepodléhá pravidelné kontrole.

Odemykání Jizery. V areálu Žluté plovárny na Malé Skále otevřeli pro vodáky řeku Jizeru.
Na Malé Skále otevřeli řeku Jizeru. Otužilci předali vládu vodákům

Už od roku 2016 platí, že kotle na pevná paliva a krbová kamna s výměníkem je nutné každé tři roky nechat odborně zkontrolovat (databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz)). Technik zanese výsledek kontroly do elektronického systému pro informaci správního orgánu, přesto je třeba si uschovat i doklad o provedené kontrole. Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva je povinná pro zdroje s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro ústřední vytápění, ale i pro kamna a krby s teplovodními výměníky, a nerozhoduje, zda zdroj používáte jako hlavní, příležitostný nebo záložní.

Příkon kotle si může spočítat každý sám, stačí vydělit výkon spalovacího zdroje jeho účinností a vynásobit 100. U zdroje s výměníkem se vychází ze jmenovitého tepelného výkonu (výkon do vzduchu se sečte s výkonem do vody), který vydělíte jeho účinností a vynásobíte 100.

Vozidlo Městské policie Jablonec nad Nisou.
Nahý oslavenec v Jablonci si zabouchl klíče v bytě a šel na pracovní obchůzku

„Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína,“ doplnila Pastyříková. Pokud povinnost kontroly nebude v řádném termínu splněná, vystavuje se provozovatel zdroje až dvacetitisícové pokutě za přestupek. Rozhodující je datum instalace spalovacího zdroje z protokolu, který při instalaci obdržíte, nebo potvrzení záručního listu, datum je možné doložit také fakturou o provedení práce.

Pro snížení nákladů na nový zdroj můžete využít pobíhající kotlíkové dotace či zelenou úsporám.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, jak v noci ze soboty na neděli demolovali most u Čtveřína 

Zdroj: rsd.cz