Společenství obcí nabízí možnost obcím spojit se v jedno společností, díky čemuž budou moci jednotně spolupracovat na svých cílech a zájmech. Toto sdružení může pomáhat zlepšovat poskytované služby obyvatelům, zastupovat jejich společné zájmy a podporovat ekonomický rozvoj. Společenství obcí také často slouží k řešení společných problémů, jako jsou environmentální otázky nebo infrastrukturní potřeby. Jeho hlavním účelem je posílení politického, ekonomického a sociálního vlivu členů prostřednictvím koordinace a spolupráce.

„Úkolem společenství obcí je koordinovat veřejné služby na území členských obcí a zajistit jejich strategický rozvoj. Součástí společenství je rovněž ustanovení zaměstnance – tzv. sdíleného či létajícího úředníka –, kterého mohou členské obce využívat pro výkon správních činností v samostatné a přenesené působnosti,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje.

V jabloneckém Eurocentru se konal  další ročník akce Živá knihovna povolání.
Živá knihovna povolání v Jablonci: Žáci našli inspiraci pro budoucnost

Pro vznik společenství obcí musí být splněna určitá kritéria, jako je určitý rozměr území, počet obcí, název společenství nebo i předmět činnosti. Členy společenství mohou být pouze obce nacházející ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Předmětem činnosti společenství obcí může být i výkon správních činností v přenesené působnosti Stanoví-li tak zvláštní zákon, může společenství obcí vykonávat i další činnosti.

„Společenství obcí na Jilemnicku se bude specializovat na koordinaci veřejných služeb a strategický rozvoj, zatímco stávající dobrovolný svazek obcí se bude dále zaměřovat na komunální služby a nakládání s odpady," upřesnil Filip Trdla, mluvčí kraje a krajského úřadu.

Kačenka česká nasbíraná na Jablonecku.
Rostou. I na Jablonecku sbírají houbaři kačenky české

Pokud by i další obce či svazky měly zájem povýšit svou spolupráci na novou úroveň, mohou se obrátit na pracovníky právního odboru krajského úřadu, kteří jim pomohou a poradí s procesem registrace nového společenství. Podrobnosti mohou zájemci nalézt zde.