Rozdíly v cirkadiánním rytmu (biologickém rytmu s periodou o délce přibližně 24 hodin, pozn. ČTK) zkoumali na základě velkého množství údajů Sean Anderson a Garrett Fitzgerald. Jejich zjištění přinesl časopis Science. Američtí vědci porovnávali výsledky studií týkajících se biologických změn lidí pokud jde o tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a dýchání. Zjistili, že u žen existují zvláštnosti spojené s hormonální činností v různých fázích života, které jsou schopny ovlivnit biologické hodiny.

Koronavirus - Ilustrační foto
Vědci si lámou hlavu: Jak dlouho je uzdravený člověk před covidem chráněn?

Velké rozdíly mezi oběma pohlavími nastupují počínaje pubertou. U dětí neexistují rozdíly mezi chlapci a děvčaty, ale s nástupem puberty mají muži tendenci orientovat se při své aktivitě především na odpolední hodiny, zatímco dívky jsou aktivnější dopoledne. Tato situace trvá až do konce menopauzy, kdy se určitým způsobem začnou se svými cirkadiánními rytmy muži a ženy přibližovat a dopolední hodiny se stávají tou lepší dobou.

Biologické rytmy mají ve světle těchto obecných pozorování tendenci stávat se zvláště významnými především pokud jde o reakci na případný nedostatek spánku, ať už jde o jeho kvalitu nebo délku. Ženy jsou z biologického hlediska zvláště živé dopoledne, ale večer a v noci jsou méně aktivní, zatímco muž je v této době čilý. V průběhu dne se mužský organismus "rozpaluje", zatímco ženský je postupně klidnější.

Ženy si ve spánku více odpočinou

Přesto má ženské pohlaví významnou výhodu v této "dichotomii", která je dána cirkadiánními rytmy. Žena především mnohem lépe reaguje v případě změn normálního času spánku. Například po náročném večeru nebo v případě nespavosti je spánek méně občerstvující. Avšak ráno, zatímco muž bývá "totálně grogy", žena je většinou ve formě a čilejší.

Jak dlouho vydrží koronavirus na smartphonu?
Jak dlouho vydrží koronavirus na smartphonu? I 28 dní

Ženy mají tendenci si ve spánku více odpočinout a jejich spánek více regeneruje nervový systém. A důvod? Hluboký spánek žen je časem lépe stráveným v takzvaném spánku s pomalými EEG vlnami. Během tohoto spánku se neurony stimulované v době bdění v procesu učení zřejmě aktivují a posilují své spoje. Usnadňují tak zapamatování.

V praxi to znamená, že spánek působí jako oživující faktor neuronů a pomáhá jim eliminovat neužitečné spoje, které se během dne mezi nervovými buňkami vytvářejí. Muži zřejmě potřebují více než ženy tuto formu očisty. Šlofík po obědě je více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Svou roli tu hraje i výživa: těžká jídla konzumovaná k obědu se hůř tráví a to může uspávat bez ohledu na to, kolik hodin spal muž v noci.

Očkování - Ilustrační foto
I chřipka může ohrozit život. Je nejvyšší čas se očkovat

Otázka, kterou si věda klade, je, jak se rodí tyto rozdíly v cirkadiánním rytmu mezi oběma pohlavími. V odpověď máme zatím jen domněnky. V dávných časech musela být žena v roli matky více připravena reagovat na problémy se spánkem. Nezbytnost sladit vlastní rytmy s rytmy potomstva byla zřejmě základem tohoto evolučního procesu. Jsou však také studie, které ukazují, jak může hormonální výbava, která se v průběhu života mění, zvláště pokud jde o hladinu estrogenů, ovlivňovat rozdílnost cirkadiánního rytmu u dvou pohlaví.