Amnestie byla vyhlášena v minulých letech v roce 1996, 2003 a 2009.

„Občané nemusí zbraně odevzdat do rukou státu, ale mohou jejich držení zlegalizovat. Pokud občan odevzdá zbraň, bude provedena balistická expertiza na ústeckém policejním specializovaném pracovišti. Tam odborníci zbraň podrobí odbornému zkoumání. Tím policie vyloučí podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin. Při poslední amnestii bylo v rámci Ústeckého a Libereckého kraje zlegalizováno téměř 800 zbraní," uvedla Šárka Poláčková z ústeckého krajského policejního ředitelství.

Skupiny zbraníA: ke sběratelským účelům
B: ke sportovním účelům
C: k loveckým účelům
D: k výkonu zaměstnání
a též k osobní ochraně
Zdroj: Policie ČR

V naprosté většině případů jsou zbraně „čisté" a majitelé si je mohou vyzvednout, pokud si opatří zbrojní pas. Proto si může majitel zbraně do šesti měsíců požádat o vydání zbrojního průkazu.

Pokud nebude majitel legalizované zbraně držitelem zbrojního průkazu, může převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na toho, kdo zbrojní průkaz vlastní. Nebo může prodat zbraň podnikateli oprávněnému podnikat v oboru zbraní a střeliva.