Dvaadvacet cizinců pracujících bez patřičného povolení odhalili ve středečních nočních hodinách severočeští celníci v krajské metropoli.
„Tito cizinci, ukrajinské a moldavské národnosti, nebyli v době kontroly schopni předložit celníkům povolení k zaměstnání, platné živnostenské listy ani pracovní smlouvy. Sepsané protokoly o zjištěném porušení celníci předají po uplynutí lhůty k podání námitky příslušnému úřadu práce,“ uvedl ústecký mluvčí celního ředitelství Jiří Nejedlý.

V libereckých obchodních řetězcích zkontrolovali celkem 28 cizinců ze zemí mimo EU, kteří zde prováděli především úklidové práce.
Od začátku roku provedli severočeští celníci v Ústeckém a Libereckém kraji více než sto padesát kontrol na úseku státní politiky zaměstnanosti, při nichž odhalili bezmála stovku cizinců, kteří vykonávali práci bez náležitého povolení nebo v rozporu s vydaným povolením k práci.

Mezi nejčastěji zjištěné cizince porušující zákon o zaměstnanosti patří Vietnamci a Ukrajinci, které dále doplňují občané z Číny a Moldávie.
Nachytaným zaměstnavatelům hrozí ve správním řízení finanční postih, který může dosáhnout až výše dvou milionů korun.
Celníci přímo v terénu zjišťují, zda cizinci vykonávají práci v souladu se zákonem o zaměstnanosti.

„Většinu kontrol směřují celníci do míst, kde lze očekávat pohyb zahraničních pracujících jako například stavebnictví, dřevozpracující průmysl, kovovýroba, zemědělství nebo ovocnářství,“ dodal Jiří Nejedlý z celního ředitelství.

Vietnamští občané jsou nelegálně zaměstnáni převážně v obchodech, provozovnách s rychlým občerstvením, v hernách, ale poslední dobou také ve službách, například v kadeřnických salonech nebo nehtových studiích.