Zatím poslední případ je z minulého týdne, kdy ústečtí celníci ve spolupráci s příslušníky cizinecké policie přišli na 24 cizinců pracujících bez patřičného povolení na dvou stavbách v centru Ústí nad Labem. „Osm celníků a osm příslušníků cizinecké policie se v ranních hodinách vydalo na stavbu paláce Zdar. Ukrajinští dělníci nebyli schopni v době kontroly předložit celníkům povolení k zaměstnání, platné živnostenské listy ani pracovní smlouvy,“ uvedl Jiří Nejedlý, mluvčí celního ředitelství v Ústí nad Labem.

Obdobně dopadla i kontrola stavby obchodního centra Forum vyrůstajícího opodál. Tady kontroloři odhalili sedmnáct osob ukrajinské národnosti a jednu osobu z Uzbekistánu. Všichni zde pracují taktéž načerno.

Mezi nejčastěji objevené cizince porušující zákon o zaměstnanosti patří občané vietnamské a ukrajinské státní příslušnosti, které dále doplňují Číňané a Moldavané. „Většinu kontrol směřují celníci do míst, kde lze očekávat pohyb zahraničních pracujících jako například stavebnictví, dřevozpracující průmysl, kovovýroba, zemědělství nebo ovocnářství,“ podotkl ještě Nejedlý.

Vietnamští občané nelegálně pracují převážně v obchodech, provozovnách s rychlým občerstvením, v hernách, ale poslední dobou také ve službách, jako například v kadeřnických salonech nebo nehtových studiích.

Celní správa vykonává kontrolu zaměstnávání cizinců, kteří nejsou občany Evropské unie, od roku 2004. Celníci přímo v terénu zjišťují, zda cizinci vykonávají práci v souladu se zákonem o zaměstnanosti.