„Stále platí příspěvek ve výši 500 EUR pro dospělého, 250 EUR pro dítě do 15 let, letenka do země původu plus nouzové ubytování na dobu od registrace do odjezdu z ČR včetně základní stravy,“ zopakoval šanci cizinců na návrat do své vlasti v době současné hospodářské krize, kdy i levná pracovní síla ze zahraničí stále hůře získává práci v ČR, Miroslav Vlach, tiskový mluvčí Oblastního ředitelství služby cizinecké policie v Ústí nad Labem.

Dotaci však nedostane každý cizinec, pro její udělení platí přísné podmínky, mezi které patří legální pobyt na území ČR, platné pobytové oprávnění a neschopnost hradit náklady na cestu z vlastních zdrojů.

„Do dnešního dne registruje Oblastní ředitelství služby cizinecké policie v Ústí nad Labem celkem 154 cizinců, kteří využili nabídky dobrovolných návratů. Nejvíce zájemců o řešení své životní situace realizoval Inspektorát cizinecké policie (ICP) Rumburk, kde nabídky využilo 73 cizinců, následuje ICP Ústí nad Labem s 52 cizinci, ICP Chomutov se 17 cizinci a ICP Liberec s 12 cizinci,“ upřesnil Miroslav Vlach.

Jak doplnil, nejvíce zájemců z řad cizinců bylo zjištěno v okrese Česká Lípa, a to bez jednoho sedmdesát. „Z pohledu státní příslušnosti se jedná o 16 Vietnamců, jednoho Senegalce, jednoho Uzbeka, jednoho Ukrajince, jednoho Makedonce a 134 státních příslušníků Mongolska,“ vyčíslil tiskový mluvčí ObŘSCP.

Jak upozornil, projekt se však nevztahuje na cizince, kteří obdrželi rozhodnutí o správním vyhoštění. Poslední případ tohoto typu se stal v Jablonci nad Nisou. „Při kontrole v ulici Krátká přímo ve městě byl osloven muž středního věku, který neměl u sebe žádné osobní doklady a nemohl jiným způsobem prokázat svou totožnost,“ popsal Miroslav Vlach.

Rusky mluvícího cizince eskortovala hlídka na ICP Liberec, následně jej konfrontovala přes otisky prstů. Z policejní evidence vyplynulo, že se jedná o muže z Ukrajiny, který zde pobývá v rozporu s cizineckým zákonem. „Správní vyhoštění bylo zpracováno s platností do roku 2012, cizinec byl eskortován do Záchytného zařízení pro cizince v Bělé – Jezové,“ dodal Miroslav Vlach.