Hlídka celníků u vstupu do půdních prostor provozovny našla čtvero igelitových pytlů s 293 baleními po 150 g tabákové směsi bez tabákových nálepek s obchodním označením Golem. Celníci měli v rukou 43,95 kg tabákových směsí. Zajistili je a uskladnili ve skladu Celního úřadu pro Ústecký kraj. Únik na daních vyčíslili na 79 110 korun.

„Kromě tabáku celníci při prohlídce prodejních regálů, skladových a pronajatých prostor zjistili, že prodejce skladuje a nabízí k prodeji podezřelé lihoviny. Prodejce nepředložil doklady prokazující zdanění alkoholu nebo oprávněné nabytí výrobků osvobozených od daně.

Jednalo se doslova o poklad, protože celníci objevili 464 lahví Tuzemáku 40%. Celkem zabavili 55,68 litru v hodnotě 17 400 korun. Také podezřelé lihoviny celníci zajistili. Majitel obchodu musí v dalším řízení ledacos vysvětlit," uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.