Kdo zavraždil sedmnáctiletou Alžbětu Danielkovou? Jak už jsme v předchozích dílech našeho seriálu řekli, k sexuálnímu zločinu došlo 1. dubna 1953 na silnici mezi Třebenicemi a Teplou v severních Čechách. Případ byl původně řazen do operativní akce ERIKA, zahrnující další dvě vraždy z roku 1951, kdy se oběťmi staly mladá žena a dítě. Přezkoumávána byla též možná souvislost s kauzou sedminásobného vraha Mrázka.
Řada indicií a stop jako by na něho ukazovala prstem. Jsou tu ale taky pochybnosti. Fotografická příloha k ohledání místa činu a k pitvě Danielkové je v podstatě nepublikovatelná, jde totiž o krutý dokument řádění úchylného sadisty.
Hluboká řezná rána pod bradou a především na břiše, odkrývající útroby, má ráz až jakési „nadbytečnosti“ – jako by se pachatel svým surovým dílem kochal… Což je v rozporu s Mrázkovou psychikou. Jinak nelítostný zabiják si pohled na krev ošklivil. Jeden příklad za všechny: Ještě předtím, než souložil s jednou umírající (nebo již zemřelou) obětí, jí Mrázek přikryl zakrvácený obličej kusem oděvu!
Jenomže v době jeho zatčení v březnu 1957 seděl údajný vrah Danielkové už za katrem. Slovo údajný podtrhněme, neboť pochybnosti vyjadřovali i někteří kriminalisté, důvěrně obeznámení s Mrázkovým případem: Skutečně zabil mladý a nepříliš chytrý Žabka Danielkovou? Nepřiznal se spíš proto, že ho zločin přitahoval a pak už nedokázal odolat policejnímu nátlaku?
O bratrově nevině je přesvědčen pan Eduard Žabka: „Brácha se přiznal jen proto, že to z něj policajti vymlátili.“ Takové tvrzení se logicky nelíbilo přítomnému kriminalistovi Krutišovi, který v roce 1955 Františka Žabku usvědčil. Oba staříci proti sobě seděli za kuchyňským stolem a pan Eduard vedl svou: „Bratr vykládal v hospodě různý podrobnosti. To ale věděla celá vesnice, kudy vrah Danielkovou táhl po poli, vždyť tam policajti vysypali stopy pískem! Jedna ženská si zas vzpomněla, že bráchu viděla v zakrvácené košili. Bohužel, proti Frantovi svědčila i naše máma.“
Poslední věta má sílu. Nezbývá než absolvovat dlouhou cestu do bydliště údajného vraha. Jak dopadne setkání kriminalisty a pachatele po tolika desítkách let? Vypadne z jejich konfrontace aspoň zrnko možné pravdy?

Pokračování v příštím vydání jabloneckého Deníku.