Tím se zkomplikuje život zlodějům, překupníkům, přechovavatelům utajeného odpadu a lidem, u nichž je podezření, že týrají zvířata. „Ulehčí to práci policie i státní veterinární správy,“ uvedl Josef Duben, mluvčí veterinární správy.

Podle Dubna, pokud jde o dozor a kontroly pozemků a chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření na týrání zvířat, může od ledna policista zasáhnout neprodleně a může na pozemek i do chovatelského zařízení vstoupit. U toho bude přítomen inspektor krajské veterinární správy.

Podle paragrafu 40 v novele zákona o policii „policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Podle tohoto paragrafu může na tato místa vstoupit v případě důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, při pronásledování osoby, nebo má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.

V případě nutnosti může policista použít i síly. Ale ve všech případech musí zajistit přítomnost nezúčastněné osoby. Nemusí tak učinit jenom v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví osoby v místě zásahu policisty.

Policistu zároveň chrání z případných nejasností jeho povinnost bez odkladu vyrozumět uživatele objektu či pozemku, že musel vstoupit na místo, které vlastní či obývá. Tím předcházíme nedorozuměním. Policista také musí zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit na místě uživatel objektu či pozemku nebo jiná oprávněná osoba.“ Duben zdůrazňuje, že jde o velkou změnu k lepšímu. „Toto zmíněné ustanovení napomůže policistům i veterinárním inspektorům i případně týraným zvířatům, půjde totiž o rychlý zákrok,“ zdůraznil Duben.