Pohřešovaná Simona Klugová je narozena 25. 7. 1990, trvale je hlášena bytem v okrese Náchod, je občanka České republiky. Zjištěný popis osoby: Pohřešovaná žena je postavy střední, vysoká 150 cm až 163 cm, barva jejích očí je hnědá, vlasy má barvy odbarvené, vypadá na 16 až 18 let. Pohřešovaná Simona Klugová dne 1. 9. 2005 po neshodách s matkou odešla z místa trvalého bydliště. Od této doby až do 5. 8. 2007 žila s vědomím své matky v rodině, která provozuje pouťové atrakce. Tohoto dne byla naposledy spatřena v Opočně na pouti, odkud odešla neznámo kam a od této doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Není vyloučeno, že se nadále pohybuje mezi lidmi, kteří provozují pouťové atrakce. Policie ČR žádá občany, aby veškeré informace k pohřešované Simoně Klugové sdělili přímo Službě kriminální policie a vyšetřování OŘ Náchod, tel. 974 534 101, nebo na linku 158, případně nejbližší služebně policie ČR.