„Při preventivní akci měli příležitost k nahlédnutí do prostor budovy tanvaldského obvodního oddělení a seznámit se zde s prací policistů. Jednalo se o skupinu šesti dětí, kterou na obvodní oddělení přivezli ze školy policisté služebními vozy,“ konstatovala Dagmar Sochorová z jablonecké policie.

Následně si žáci prohlédli prostory, ve kterých policisté denně pracují. V nově vybudovaném prostoru Kontaktního a koordinačního centra si děti “osahaly“ výzbroj policistů v běžném výkonu služby i výstroj policisty zařazeného do pořádkové jednotky.

„Některé součásti si měly děti možnost vyzkoušet samy na sobě. Policisté jim v průběhu celé akce svým poutavým výkladem přiblížili práci a činnost Policie ČR - a to především práci policisty obvodního oddělení a policejního technika,“ poznamenala Dagmar Sochorová.

Všichni žáci si také zkusili jaké to je, když policista snímá otisky prstů - z této části akce si každý odnesl svůj „Certifikát“ o pravosti svých otisků.

V další části akce byly děti seznámeny s policejní činností v terénu a dostaly tím i jedinečnou příležitost společné hlídky v horském terénu na sněžném skútru, který od letošního roku mají tanvaldští policisté k dispozici pro výkon služby.

„Policista postupně se všemi dětmi na sněžném skútru projel nepřístupný horský terén v okolí Kořenova a Horního Polubného, z čehož děti neskrývaly nadšení. Na závěr všichni žáci obdrželi drobné upomínkové předměty, které jim budou výjimečně prožité dopoledne připomínat a policisté je odvezli zpět do jejich školy,“ doplnila Dagmar Sochorová.