Ve většině případů byly děti nalezeny. „Největší procento případů tvoří tak zvaní útěkáři. „To jsou děti, které zmizí z výchovných ústavů, často takové, které za sebou už mají kriminální minulost," popsala mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Liberci Vlasta Suchánková.

V roce 2012 se na Linku bezpečí obrátilo přes 400 dětí, které se ocitly bez střechy nad hlavou. Konkrétně pak 236 dětí nebo dospívajících řešilo útěk z domova, 23 útěk z ústavu a 153 vyhození z rodiny. „Pokud se nám ohlásí, řešíme to s pomocí odborníka a snažíme se najít řešení, které je pro dítě nejlepší. Mohou se na nás obrátit jak děti, tak rodiče," popsal ředitel Sdružení Linky bezpečí Richard Schinko.

Podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové byly i na Liberecku jen za minulý rok pohřešovaných dětí desítky. Ve většině případů ale měly případy šťastnou dohru. „Řešili jsme například zmizení dvou dívek, které odešly na hodinu do základní umělecké školy, ale domů se nevrátily. Našly se až druhý den ráno, omylem je někdo ve škole zamkl, ale nemohly podat zprávu, protože měly vypnuté mobily," doložila mluvčí. Dobrý konec mělo i pátrání z minulého týdne. „Matka nahlásila policii zmizení dvou dětí předškolního věku, které si hrály před domem a náhle zmizely. Propátrali jsme okolí a našli je v nedalekém lese, kam chodily na procházky s rodiči," popsala další konkrétní případ mluvčí .

Jediným nevyřešeným případem na Liberecku je zmizení Ivany Koškové z Příšovic, která se ztratila před šestnácti lety a dosud se po ní bezvýsledně pátrá.

Mezinárodní den pomněnkových dětí se připomíná od roku 1979, kdy právě 25. května odešel ráno do školy Etan Patz v centru New Yorku. Do školy už nikdy nedorazil a nikdy ho už nikdy nespatřil.

Pomněnka jako symbol má podle organizátorů veřejnosti připomínat osudy dětí i jejich rodičů větou: Nikdy na mě nezapomeň.

Užitečné informace, když se ztratí dítěSpecializované zařízení pro rodiče pohřešující dítě neexistuje, avšak kvalifikovanou pomoci mohou nabídnou níže uvedené kontakty:

Linka bezpečí 116 111
Bezplatné číslo, nepřetržitý provoz.
Linka bezpečí nabízí službu Vzkaz domů, která umožní dítěti do 18ti let zanechat vzkaz svému rodiči či jinému dospělému. To je možné v případě, že je na útěku, vyhozeno z rodiny či se jiným způsobem dostane mimo péči dospělého. Dětem mohou pracovníci Linky bezpečí také nabídnout konferenční hovor s rodičem, dalším příbuzným či se sociálním pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a to za účelem zajištění péče o dítě. Rodiče se na Linku bezpečí mohou obrátit v případě, že chtějí nechat vzkaz svému dítěti na útěku. Pracovníci Linky bezpečí dítě nekontaktují, ale čekají, zda-li se samo ozve. Pak je mu vzkaz předán. Vzkaz rodiče dítěti je aktivní jeden měsíc od jeho převzetí.

Rodičovská linka 840 111 234
V provozu každé pondělí, středu a pátek od 13:00 do 16:00 hodin a každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hodin.
Rodičovská linka nabízí telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství, výchovné a rodinné poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy z celé ČR. Obrátit se na ni mohou také rodiče pohřešovaných dětí.

PROJEKT NKMPPD
Odbor prevence kriminality MV ČR
oddělení pro lidská práva
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Web: www.mvcr.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Petra Binková, Ph.D.
Telefon: 974 832 571, E-mail: petra.binkova@mvcr.cz
http://www.pomoztemenajit.cz/kontakty/