„Liberečané mohli zbraně nosit do pátečního poledne a celkem se sešlo na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR v Liberci 114 zbraní,“ informovala mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková.

Největší část tvořily krátké kulové zbraně, neboli pistole, kterých bylo jednaosmdesát. Převážně se jednalo o ráže 6,35 milimetrů, kterých bylo 29 a dále pak pistole ráže 9 milimetrů. Těch bylo odevzdáno 28. „Dlouhých kulovnic odevzdali občané 24 a dále pak necelou desítku zbraní brokových,“ dodala Vlasta Suchánková.

Podle ní využilo možnosti nechat si zbraň zaregistrovat na svou osobu 64 občanů, kteří jsou držiteli zbrojního průkazu. Zbraně lze také nabídnout zcela legálně k prodeji prostřednictvím autorizovaných prodejců, kteří mají příslušnou skupinu licence k nákupu a prodeji zbraní. Další možností byl převod zbraně na jinou osobu. Těchto dvou alternativ lidé také využívali a k prodeji nebo převodu předali 22 zbraní.

Liberečané, kteří přechovávali bez povolení zbraně kategorie A až C nebo hlavní části zbraní, mohli tyto zbraně odevzdat do úschovy. Následně pak mohou požádat o vydání dokladů opravňujících je k držení těchto zbraní.

„Všechny odevzdané zbraně byly zaslány na balistickou expertízu, kde je zjišťováno, zda s nimi nebyl spáchán trestný čin,“ doplnila policejní mluvčí.

Vyhlášení zbraňové amnestie vzniklo 1. února 2009, kdy začal platit novelizovaný zákon o zbraních a jeho součástí bylo i přechodné ustanovení o amnestii. Od prvního února tak měli občané možnost beztrestně vrátit zbraně, které našli nebo drželi i přesto, že nebyli držiteli zbrojního průkazu na patřičnou skupinu zbraně.

Zbraňová amnestie byla naposledy vyhlášena v roce 2003, a to od 1. ledna do 30. června. Na policii v té době lidé odevzdali bezmála šest desítek zbraní.