Telefony drnčely
Podle Miroslava Vlacha z ústeckého oblastního ředitelství cizinecké policie v Ústeckém a Libereckém kraji je registrováno cizineckou policií 1006 státních příslušníků Mongolska s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR.

Nejvíce jich je soustředěno v okresech Česká Lípa (398) a Litoměřice (250).
Od pondělí do středy začaly drnčet na inspektorátech cizinecké policie telefony. Řada cizinců se vyptávala přímo nebo přes prostředníky na možnost návratu do domovského státu za podmínek stanovených Ministerstvem vnitra – dostanou zaplacenou letenku a obdrží 500 euro v hotovosti. Stát chce touto akcí zabránit, aby se cizinci dostali do ilegality a páchali trestnou činnost.

Desítky Mongolů jedou domů
V pondělí 16. února využilo nabídky na návrat domů 21 cizinců, v úterý 11, ve středu 6 a ve čtvrtek další 4 cizinci. Celkem projevilo zájem 42 cizinců, všichni státní příslušníci Mongolska. Nejvíce, dvacet žadatelů o zpětný návrat domů, bylo evidováno na Inspektorátu cizinecké policie v Rumburku. Žádost vypsalo též 16 cizinců na Inspektorátu cizinecké policie v Ústí nad Labem, čtyři v Liberci a dva v Chomutově.

Podle telnického starosty Jaroslava Doubravy je řešení problému polovičaté. „Nebyli k návratu motivováni také cizinci, kteří se již na našem území zdržují nelegálně. Je to chyba, protože tito lidé, žijící bez zaměstnání, odkázaní na příležitostné práce, mohou být z nouze i pachateli trestných činů. Nabídka i pro takzvané ilegály by zlepšila situaci a snížila i zatíženost policie,“ uvedl Doubrava.

Zkoušeli štěstí v Německu
Ne každý cizinec se chce vrátit hned domů a řada nezaměstnaných cizinců zkouší i jiné varianty. Ve středu 18. února ve 22.00 hodin kontrolovala hlídka německé pohraniční policie na dálnici A17 u obce Bad Gottleuba osobní vozidlo peugeot s českou registrační značkou. Ve vozidle cestovalo pět státních příslušníků Mongolska. Při kontrole němečtí policisté odhalili padělaný řidičský průkaz. Kromě toho tři cizinci neměli žádné osobní doklady.

S pomocí databáze policejních schengenských evidencí bylo zjištěno, že všichni cizinci mají platný pobyt v ČR. Proto byli předáni policistům Inspektorátu cizinecké policie Ústí nad Labem.

Mongolové zaplatili pokutu a zůstávají v ČR dál, protože mají platná víza.
„S navrácenými Mongoly byl spojen jejich typický příběh. U nás ztratili zaměstnání a pokoušeli se o štěstí v Německu,“ dodal Vlach.
Za přítomnosti tlumočníka byli poučeni o možnosti zpětného návratu do své země. Podle Vlacha cizinci tuto možnost zatím nevyužili.