Plnou vahou stoupl vězni na kotníky a v této poloze se ještě na své stojící noze pootočil. Tak například vypadalo podle obžaloby týrání dozorců jednoho vězně v Rýnovicích.

U Okresního soudu v Jablonci si trojice dozorců ve středu 27. dubna vyslechla rozsudek – všichni vyvázli s podmínkou a zákazem činnosti. Rozsudek není pravomocný, obhájci obžalovaných se na místě odvolali, protože svoji vinu odmítají. Státní zástupce sice požadoval podmíněné tresty, i tak si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Z podobných přečinů, tedy za zneužití pravomoci úřední osoby, je v dalších třech kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic, rozsudek v jejich případech zatím nepadl.

Věznice Rýnovice. Archivní foto
Měli kopat a fackovat vězně. Pro dozorce z Rýnovic chce státní zástupce podmínku

Praporčíci Vězeňské služby Martin V., jeho bratr Michal a kolega Josef V. často sloužili na oddělení pro výkon kázeňských trestů, lidově řečeno na samotce. Psychicky i časově náročnou práci nezvládali a překročili své pravomoci.

Sled protiprávního jednání popsala obžaloba u jabloneckého soudu. Podle ní v roce 2020 došlo mezi bratry a jedním z odsouzených hned k několika incidentům, které skončily fyzickým napadením odsouzeného. Soud zmapoval celkem tři případy fyzického napadení a svévolné porušení práva odsouzeného na vycházku.

První doložený případ se podle obžaloby stal na počátku února. Martin V. si měl při dozorčí službě všimnout, že odsouzený L. K. v cele leží na zemi a spí. Na slovní pokyny vězeň neodpovídal, a tak dozorce vstoupil do cely. Podle obžaloby pak odsouzeného nakopl do spodní části zad. Když ani tehdy muž nereagoval, stoupl mu dozorce plnou vahou na kotníky, které měl odsouzený přes sebe. „V této poloze se ještě na své stojící noze pootočil a nejméně jednou jej udeřil přes obličej takzvanou fackou,“ popsala soudkyně Jaroslava Opatrná.

K dalšímu incidentu se stejným odsouzeným mělo podle státního zástupce dojít na začátku června 2020. V kanceláři služby nejprve Martin V. řekl svému bratrovi a kolegovi, že dotyčného vězně zfackuje. Kvůli tomu, že psychicky labilní vězeň neustále prostřednictvím takzvané hlásky žádal o mnohdy až nesmyslné požadavky.

Severní břeh jablonecké přehrady na vítězném návrhu architekta Marka Přikryla a Martina Prokše z ateliéru Prokš Přikryl architekti.
Zázemí u jablonecké přehrady se lidé dočkají po sezoně, proměna drhne

Spolu s bratrem Martin V. vstoupil do cely, kde odsouzený čekal svlečený na pravidelné koupání. Martin vězně ihned napadl údery do hlavy a vyhrožoval mu, že jestli jednou zmáčkne hlásku, „rozkope mu držku“.

Michal V. se podle soudu incidentu zúčastnil jen jako divák. „Poskytl ale svému bratrovi psychickou podporu, protiprávní jednání zajišťoval a byl připraven zasáhnout do fyzického napadání odsouzeného,“ sdělil soud. Josef V. zůstal na chodbě a dle důkazů věděl o bití vězně, aniž by protiprávnímu jednání zabránil. Naopak. Dle obrazového a zvukového důkazního materiálu se incidentem bavil.

10. června odepřel Martin V. vycházku stejnému vězni, čímž mu měl podle obžaloby způsobit další újmu na jeho právech. Do zápisu navíc uvedl, že L. K. se vycházky účastnil. Jen o pár dní poté, v polovině června, pak podle žaloby prováděl Martin V. dohled na chodbě před skladem matrací, které si vězni odnášeli do cel. Při tom si všiml, že odsouzený L. K. vzal z poličky s osobními věcmi balíček tabáku a strčil si ho do spodního prádla. Dozorce si krádeže všiml a vyzval vězně, aby tabák vrátil. Ten však neuposlechl a pokračoval do skladu. Bratři vešli do místnosti za ním. Martin do odsouzeného nejprve prudce strčil až ten upadl. Nejméně třikrát pak dozorce ležícího muže uhodil, svlékl ho a zajistil tabák.

Traktoriáda. Vyskeř 2022.
Vyskeř hostila tradiční traktoriádu. Pořadatel vyhlásil i diváckou fotosoutěž

Podle obžaloby se nemohl odsouzený bránit, při všech případech fyzického napadení byl navíc přítomen bratr Michal V. Byť do napadání aktivně nevstupoval, žádný incident nenahlásil a souhlasil s ním.

Při zdůvodnění rozsudku soudkyně Jaroslava Opatrná uvedla, že v případě napadeného vězně šlo o osobu kázeňsky špatně zvladatelnou, to ale obžalované nijak neospravedlňovalo, aby vzali právo do svých rukou. "Služba dozorce na oddělení pro výkon kázeňských trestů je velmi náročná. Pracovali na dvanáctihodinové směny, sloužili ve velmi malém počtu a nebylo výjimkou, že mezi dvanáctihodinovými směnami byla pauza pouze dvanáct hodin," řekla.

Podle ní navíc dozorci nebyli nijak cvičeni na zacházení s vězni, kteří mají neustálé psychické problémy. Soud po prozkoumání všech důkazů a posouzení výpovědí navrhl všem třem obžalovaným podmínečné tresty.

Ilustrační foto
Za rozbité zrcátko hrozí muži vězení. Škoda byla za 24 tisíc korun

Návrh nejvyššího trestu vyslechl Martin V. Za zločin zneužití pravomoci úřední osoby, přečin porušení dozorčí nebo jiné služby byl odsouzen k třem letům podmíněného trestu na zkušební dobu pěti let a k trestu zákazu činnosti spočívajícímu ve výkonu povolání nebo zaměstnání, jehož součástí je samostatná rozhodovací pravomoc v rámci všech orgánů veřejné moci na pět let.

Michal V. za dostal tři roky podmínečného trestu se zkušební dobou na tři roky a trest zákazu činnosti na tři roky. Josef V. si odnesl od soudu deset měsíců s podmínkou se zkušební dobou na osmnáct měsíců.

„Co se týče výroku o vině, soud se ztotožnil s žalobou. Co se týče trestů, tam je potřeba podrobnější analýza, proto jsem si nechal lhůtu na rozmyšlenou,“ sdělil státní zástupce Jan Černý.

Věznice ctí presumpci neviny a nikdo z obžalovaných dozorců nebyl postaven mimo službu. "Věznice zatím žádné oficiální stanovisko neobdržela a těžko se zatím k tomu lze vyjadřovat," dodala mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.