Skutečnost, že prodal tabákový výrobek osobě mladší osmnácti let neušla pozornosti hlídky strážníků, která se na místě pohybovala. Prodejce neminula bloková pokuta v maximální možné výši a poučení, že v případě opakování prohřešku jej čeká řízení před správním orgánem.