Jenže ho zadržela ostraha a jak se ukázalo, šlo o mladého muže, který se už měsíc vyhýbal návratu do výchovného ústavu. Odtamtud jej pustili na krátkou dovolenou, kterou si o dost protáhl.