Nejvíce žen vyšetřuje policie za různé trestné činy na Mostecku a Liberecku. „V Libereckém kraji letos stíhá policie celkem padesát čtyři žen za prosté krádeže, čtyřicet čtyři žen za násilné činy, dvacet tři žen za majetkovou trestnou činnost, devatenáct žen za krádeže s vloupáním a jednu ženu za mravnostní čin," uvedla mluvčí policie Jana Světlá.

Ženy tak mají na svědomí malou část trestných činů, přesto nejde o zanedbatelný počet. Ročně vyšetřuje policie na severu Čech zhruba dva tisíce zadržených žen.

Letos do konce července stíhala policie nejvíce žen na Mostecku, a to dvě stě šestnáct, což je zhruba sedmnácti procentní podíl z celkového počtu vyšetřovaných pachatelů v okresu, následovalo Liberecko s dvě stě osmi ženami a Chomutovsko s dvě stě pěti pachatelkami.

Absolutně nejméně pachatelek policisté zatím odhalili na Semilsku, a to třicet tři žen, což není ani deseti procentní podíl z počtu stíhaných osob.

Devadesát osm stíhaných žen eviduje policie na Lounsku a devadesát devět na Jablonecku. Nejméně žen policie zadrží v takzvaných venkovských okresech.

Obdobný trend policie zaznamenává i na jednotlivých místních obvodních odděleních. Například obvodní oddělení ve Frýdlantu na Liberecku stíhá za sedm měsíců letošního roku sto šest osob, z nichž je dvanáct žen.

Poněkud specifické je z hlediska zlodějských aktivit obvodní oddělení policie v Trmicích na Ústecku. V katastru městečka Trmice je na jeho okraji rozsáhlá zóna obchodů s parkovišti, kam se sjíždí zloději i z okolních okresů. Policie zde eviduje do konce července dvě stě devadesát sedm kriminálních činů, stíhá za ně sto padesát čtyři osob, z toho dvacet dva žen. Jejich podíl na počtu stíhaných osob je tak čtrnácti procentní.

Policie v Harrachově na Semilsku stíhá dvacet jedna osob, z toho jednu ženu. Podobná situace byla v Harrachově za celý rok 2012. Tehdy policisté chytili třicet pět delikventů, z nichž byla žena jedna. Ta byla stíhána pro ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství.