Podle mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soni Holingerové Hendrychové tvoří v těchto případech velkou skupinu zloději barevných kovů a izolačních olejů, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují se svými životy. Při zásahu elektrickým proudem jim totiž hrozí smrtelná poranění, případně těžké popáleniny s doživotními následky.

„Poněkud menší, ale o to závažnější skupinu tvoří mladiství, kdy příčinou úrazu či úmrtí elektrickým proudem je neznalost, nešťastná láska nebo jistý způsob adrenalinového hazardu,“ uvedla Soňa Holingerová Hendrychová.

Zásahům proudem se nevyhnou ani děti

Další jsou úrazy elektrickým proudem malých nezletilých dětí, které často doplácí na svoji přirozenou dětskou zvídavost. V neposlední řadě se pak množí případy zapříčiněné nezodpovědností a porušením základních bezpečnostních pravidel.

Například koncem dubna došlo v České Lípě i přes oplocený areál vodojemu k úrazu elektrickým proudem s tragickými následky. Ty utrpěl teprve čtrnáctiletý mladík, který se pravděpodobně pokoušel z kabelové lávky nad transformátorem sprejovat na stěnu objektu.

„Po zásahu elektrickým proudem utrpěl popáleniny obou horních končetin, břicha, zad a levé nohy. Letecky byl převezen na popáleninové centrum do Prahy,“ popsala Soňa Holingerová Hendrychová. Skupina ČEZ v současné době připravuje osvětovou kampaň, určenou především pro nezletilé a dorost, která by měla upozorňovat na rizika nebezpečí úrazu elektrickým proudem či na prevenci.

Chtějí se zaměřit na prevenci

Podle mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy budou mít učitelé ve školách k dispozici na letáku i formou prezentace v elektronické podobě takzvané desatero bezpečnosti zacházení s proudem a tuto osvětu by měli zařadit do hodin fyziky či občanské výchovy.

Další variantou je také informovanost nebezpečí úrazu elektrickým proudem v rámci besed o energetice, které již řadu let lektoři Skupiny ČEZ přednáší na stovkách středních a základních škol ročně.