Předchozí
1 z 5
Další

V nadaci jsem již skoro 16 let a od roku 2006 působím na pozici ředitele. Za tu dobu se zde vystřídalo několik lidí, ale od roku 2009 zde působí velice šikovný kolega Jakub Trsek, se kterým se vzájemně skvěle doplňujeme, a ač je to časově hodně náročné, fungujeme tu až dodnes vlastně jen ve dvou. Stabilní je i složení správní a dozorčí rady, která schvaluje klíčová rozhodnutí a cíle nadace.

Ondřej Petrovský.Zdroj: Archiv

Od roku 1993, kdy nadace vznikla, jsme podpořili stovky projektů. Celkem jsme vyplatili více 21 miliónů korun. Náš původní název byl Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a jsem si jist, že na naplnění tohoto názvu jsme udělali veliký kus práce. Jizerky mají před sebou sice ještě mnoho výzev, ale to nejhorší období se podařilo i díky naší pomoci překonat.

Vysazení pamětního stromu se uskutečnilo 23. října v Liberci v rámci oslav 50. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Na snímku je Ondřej Petrovský.Zdroj: Deník / Petr Zbranek

V roce 2017 se naše působnost rozšířila na celou Českou republiku a zároveň jsme změnili název na Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Naší srdečním zájmem zůstávají Jizerské hory, kam budeme směrovat většinu pomoci i nadále.

Výsadba na Liberecku.Zdroj: Archiv Ondřeje Petrovského

Výtěžek z prodeje kalendářů Zaostřeno na Jizerky používáme na projekty pomáhající Jizerským horám a jejich okolí. Díky tomu se v minulosti podařilo vysázet desítky tisíc sazenic, zachránit rašeliniště, kterému hrozil zánik, opravit turistické stezky v Jizerských horách nebo vybudovat rybí přechod na řece Smědé. Letos výtěžek směrujeme na zvyšování druhové i věkové rozmanitosti lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, stabilní a zdravou existenci.

Obnova návštěvnické infrastruktury Oldřichovské sedlo.Zdroj: Archiv Ondřeje Petrovského

Stav Jizerek i přístup lidí se v celé řadě případů zlepšil. Když porovnám odlesněné kopce Jizerských hor ještě v relativně nedávné minulosti, musí každý vnímat ten neuvěřitelný posun. Těch skoro 100 km2 holin se podařilo opět zalesnit, někde si pomohla příroda sama, v řadě případů vypomohl člověk, aby nápravu urychlil.

Vernisáž výstavy nejlepších fotografií sedmého ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky proběhla 12. října v Liberci. Výstava potrvá do 30. října. Na snímku je Onřej Petrovský z Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.Zdroj: Deník / Petr Zbranek