V takzvaném daňovém a správním Milostivém létě dlužník dostane šanci splatit celou jistinu, penále a poplatky mu úřady odpustí. Nejčastěji půjde o dluhy na sociálním pojištění a nedoplatky na daních. Dva zákony, které to mají umožnit, jsou nyní po prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Nabýt účinnosti mají 1. července 2023.

„První dvě vlny Milostivého léta se týkaly výhradně dluhů vymáhaných v soudních exekucích. Ne nedoplatků na daních, které vymáhá finanční správa v rámci daňové exekuce, ani většiny nedoplatků nebo dluhů na odvodech sociálního pojištění, které jsou vymáhány v rámci správních exekucí,“ uvedl předseda lidoveckého poslaneckého klubu a propagátor Milostivého léta Marek Výborný.

Rodina, dluhy, faktura, peníze - Ilustrační foto
Návrat milostivého léta: Stát znovu umožní snazší splacení dluhů, rozhodla vláda

K tomuto Milostivému létu se podle něj budou moci připojit i města a obce schválením vyhlášky do konce června. Mohou tak vyřešit letité nedoplatky například za odvoz odpadu, hřbitovní poplatky nebo jakékoliv další dluhy, které lidé vůči městům a obcím mají.

Jen samotné dluhy na odvodech sociálního pojištění vyčíslila Česká správa sociálního zabezpečení na celkem desítky miliard korun. Týkají se více jak sedmi set tisíc fyzických a přes dvou set tisíc právnických osob.

Princip zůstává podobný jako u Milostivého léta I a II. Dlužník bude muset v rozhodném období, v tomto případě od 1. července do 30. listopadu, zaplatit veškerou jistinu, tedy dluh, do poslední koruny. Stát, město či obec mu odpustí penále, případně náklady na vedení exekuce. Poslanci se podle Výborného poučili z předchozích vln Milostivého léta a rozšířili období pro splacení na dvojnásobek, tedy šest měsíců, aby dali šanci všem zájemcům vstoupit do tohoto urovnání dluhů.

Druhou novinkou je možnost rozložit si splacení jistiny v rámci splátkového kalendáře. V minulých vlnách totiž mnozí zájemci neměli na jednorázové zaplacení jistiny. Například měsíční splátky dluhů u České správy sociálního zabezpečení, které přesáhnou 50 tisíc korun, bude možné rozložit až do pěti let. Finanční správa rozloží splátky maximálně do jednoho roku.

„Cílem je umožnit vrátit lidi, kteří se dnes nacházejí v dluhových pastech, do standardního osobního i pracovního života. Vydělají na tom všichni. Nejen dlužník, ale i věřitelé a ve finále my všichni. Ti lidé budou v ideálním případě legálně pracovat, odvádět daně, sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětlil Výborný.

Daniel Hůle se v organizaci Člověk v tísni stará o dluhové poradenství.
Ze tří tisíc dvanáct? Hůle: Z nedoplatku za energie může být existenční problém

Věří, že prostřednictvím organizací jako Charita Česká republika nebo Člověk v tísni a jejich pracovníků v terénu se o akci dozví lidé, kterých se to týká. „I kdyby to byly jen desítky tisíc dlužníků, které se zapojí, bude to užitečné pro všechny,“ doplnil Výborný.

Vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle považuje za výhodu, že hlavní věřitelé, tedy finanční správa nebo Česká správa sociálního zabezpečení, mají dobré komunikační kanály pro oslovení svých dlužníků, například zprávy do datové schránky. Akce se podle něj dotkne především živnostníků. „Ti začali podnikat a mnohdy neznali povinnosti jako přihlášení se k odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Tím vznikl v podnikání dluh, který postupem času narůstal,“ uvedl.

Nyní ještě úřady jednají o tom, zda by do systému tohoto Milostivého léta měli vpustit i ty, jejichž dluh je už vymáhán exekucí, a zda by tato exekuce měla být zastavena nebo odložena. Hůle by rád akci rozšířil i na dluhy na zdravotním pojištění, vymáhané ve správních exekucích. „Typově jde o stejné pohledávky a nedává smysl je vynechat. Znamená to opět další cestu, jak dostat občany z daňové pasti,“ dodal.