„Za 90 procent úmrtí u nádorových onemocnění je zodpovědné metastázování neboli šíření rakovinových buněk v pacientově těle. Zatímco původní nádor nemusí být smrtelný, jeho rozšíření třeba do mozku ano,“ řekl Deníku.

Aby buňka mohla metastázovat, musí proniknout skrz mezibuněčnou hmotu, což je hustá proteinová a sacharidová síť. Nádorové buňky tuto síť buď štěpí, nebo se mění v améby a aktivně si v ní hledají otvory. „Zavádíme novou kategorii protinádorových léků, jež jsme nazvali migrastatika, která mají bránit všem způsobům migrace nádorových buněk,“ popisuje Brábek.

To je zásadní odlišnost od radioterapie a chemoterapie, které jsou zaměřeny na zmenšování nádorů. Podle Brábka budoucnost patří i imunoterapii, která už v současné době některým lidem může pomoci až zázračně, ale u jiných způsobuje škodlivé vedlejší účinky. „Zatím toho  o nádorech a imunitním systému víme příliš málo, takže bohužel nejsme schopni s jistotou předpovědět, jak to  u jednotlivých pacientů dopadne,“ vysvětluje vědec.

Zastavit pohyb buněk

Migrastatická terapie je zaměřena na zadržení či zpomalení směrového pohybu nádorových buněk, nezbytného pro metastázování.  V současné době zatím téměř žádné protimetastatické léky neexistují. Jedním z důvodů byla zákonná regulace. Schválení protinádorových léků bylo totiž podmíněno tím, že v důsledku jejich užívání se nádory zmenší, což protimetastatické látky logicky splňovat nemusí.

„Na nutnost změny regulací a zavedení protimetastatické léčby jsme mnoho let upozorňovali v předních světových klinických časopisech,“ potvrzuje Brábek. Regulační cesta pro protimetastatické léky se otevřela minulý rok, a to kvůli úspěchům při léčbě určitého typu rakoviny prostaty novými antiandrogeny, které metastázování oddalují až o dva roky.

Americký ústav pro kontrolu léčiv následně uznal, že oddálení metastázování je relevantní bod pro protinádorové léky. V říjnu Brábkův tým publikoval v renomovaném časopise British Journal of Cancer článek, v němž upozorňuje, že tento nový primární klinický koncový bod by se měl od teď používat při testování většiny protimetastatických léků.

Pomoci co nejdříve

Přírodovědec zdůrazňuje, že migrastatická léčba má potenciál účinně doplňovat ostatní způsoby boje s rakovinou. Brábek navíc připomíná, že u starších pacientů některé nádory rostou pomalu  a nemusí být příčinou úmrtí. Stačí je udržet na místě. „Chirurgie je také čím dál přesnější a dokáže primární nádor dobře odstranit. V kombinaci s podáním migrastatik může být možné progresi onemocnění zcela zastavit,“ konstatuje Brábek. Ve spolupráci  s medicinálními chemiky a klinickými onkology začínají migrastatickou léčbu testovat.

„To bude i v případě brzkého zapojení nějakého investora trvat zhruba deset let, ale protože bychom chtěli  pacientům pomoci už dříve, testujeme všechny již schválené léky, jež by mohly mít migrastatické schopnosti. Výhoda je, že by se daly snadněji zařadit do experimentálních klinických testů,“ říká docent Jan Brábek, který je nominován na jednu z hlavních cen letošního ročníku prestižní soutěže Česká hlava.