Vlastníky obecních, soukromých a církevních lesů pobouřilo rozhodnutí ministra zemědělství Marka Výborného. Ten se rozhodl z připravované novely lesnického zákona vypustit novou podmínku týkající se sběru klestí v lese - nutný souhlas majitele lesa. „Honit kempaře se dřevem na opečení buřta nebo babku s klestím na zádech fakt nechci,“ vysvětlil Výborný na síti X (dříve Twitter).

Současný lesní zákon dovoluje každému návštěvníkovi lesa sbírat uschlé ležící klestí. Nejčastěji se jedná o popadané větve nebo též zbytky horních částí stromu. Zásadní podmínkou je, že v nejširším místě musí mít klestí v průměru maximálně sedm centimetrů. Pokud je větší, jedná se už o dříví, a za to je nutné zaplatit. Podle majitelů je ale současný zákon zastaralý a neodráží současné potřeby a požadavky.

„Dnes se na klestí nahlíží jinak. Není dobré, aby se vše odvezlo z lesa pryč, určitá část se nechává zetlít. Je to zdroj živin. Kde a kolik se smí odnést z lesa, o tom by měl rozhodnout vlastník. Klestí se navíc stalo komoditou na štěpkování a následné další energetické využití,“ upozornil předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda.

Jen to, co kdo unese

Zástupci vlastníků lesů chtějí rozhodnutí zvrátit. Podle Svobody není cílem znemožnit lidem sbírat v lese klestí. Jen by to mělo mít určitá pravidla. Současný zákon totiž dává návštěvníkovi absolutní volnost. „Záměrem určitě není, aby každý, kdo si chce udělat u rybníka oheň, musel hledat vlastníka lesa a říci mu, že potřebuje deset větví. To by obtěžovalo i samotné vlastníky. Chceme najít balanc, co je a není možné z lesa odvézt bez souhlasu vlastníka. Řešením by mohlo být umožnit pouze ruční sběr. Zkrátka kdo si co unese v náručí, ať si odnese bez souhlasu,“ navrhl Svoboda. Tím by se posílila práva vlastníka proti těm, kteří z lesa odvážejí klestí naložené na vozících.

Zastání našli lesníci u ochránců přírody. „Otevřenost lesů by měla být nadále zachována. Rozumíme však tomu, že pokud by do lesů jezdil pro klestí náklaďák, měl by mít souhlas vlastníka,“ sdělil předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.

Zatím bez změny

Novela lesnického zákona by zhruba v polovině června měla být předložena Legislativní radě vlády. Ovšem bez změny týkající se sběru klestí. „S ohledem na možnosti zákona nelze taxativně určit, pro jaké všechny účely, v jakých konkrétních podmínkách jaké množství odebíraného klestí by případně nepodléhalo či podléhalo souhlasu vlastníka lesa,“ reagoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Resort do budoucna změnu nevylučuje. „Pokud v budoucnu ještě zesílí problém s nadměrným odběrem klestí z lesa a jeho negativní dopady na lesní prostředí, budeme se jím opět zabývat,“ ujistil Bílý.

V rámci legislativního procesu budou moci poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Je tak možné, že nakonec třeba ke změně dojde.